OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Lubomír Bartoš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
místnost, podlaží, budova: E 208, budova E
funkce:
obor činnosti:španělská jazykověda - fonetika a fonologie, lexikologie a sémantika, frazeologie, morfologie, syntax, americká španělština, dialektologie, argot
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1912
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. ISSN 1803-6406. 2016.
Bartoš, L. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406. 2015.
Bartoš, L. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015. ISSN 1803-6406. 2015.
Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406. 2014.
Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406. 2014.
Bartoš, L. En torno a las unidades léxicas y fraseológicas. Studia romanistica, Vol.13, Num. 2. 2013, roč. 13, č. 13, s. 23-34. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Kultura hispanofonních zemí. In: 20 let romanistiky v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. 2013.
Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406. 2013.
Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406. 2013.
Bartoš, L. Cualidades humanas expresadas por unidades fraseológicas. Studia romanistica, Vol. 12, Num. 1. 2012, s. 31-44. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002). Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2. 2012, s. 151-152. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 12, num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406. 2012.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406. 2012.
Bartoš, L. En torno al concepto de jerga. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1. 2011, s. 11-17. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Reflexiones sobre el concepto de argot. In: Sintaxis, análisis del discurso hablado en espaňol. 1. vyd. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011. s. 95-104. ISBN 978-84-472-1387-0.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1 / 2011. ISSN 1803-6406. 2011.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406. 2011.
Bartoš, L. Las locuciones nominales y verbales con significado argótico. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1/2010. 2010, roč. 2010, s. 11-20. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1 / 2010. ISSN 1803-6406. 2010.
Bartoš, L. Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2 / 2010. ISSN 1803-6406. 2010.
Bartoš, L. Španělský argot. El argot espaňol. 2010.
Bartoš, L. Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. 2010.
Bartoš, L. Fraseología espaňola. 2009.
Bartoš, L. Polisemia y homonimia a nivel de locuciones adverbiales y verbales. Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). 2009, roč. 9, č. 1, s. 11-20. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Sinonimia a nivel de locuciones verbales en espaňol. Studia Romanistica. 2009, roč. 9, č. 1, s. 13-18. ISSN 1803-6406.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1 / 2009. ISSN 1803-6406. 2009.
Bartoš, L. Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2 / 2009. ISSN 1803-6406. 2009.
Bartoš, L. Španělská lexikologie a sémantika. Lexicología y semántica espaňolas. 2009.
Bartoš, L. La sinonimia adjetiva sobre la base afijal. In: Studia Romanica Bratislavensia 4. MICHAEL METZELTIN von Bucarest bis Santiago de Chile. Bratislava: AnaPress Bratislava, 2008. s. 53-63. ISBN 978-80-89137-40-4.
Bartoš, L. Notas a los cambios semánticos en el espaňol actual. In: Studia Romanica Bratislavensia 2. Homenaje a Ladislav Trup. J.Šoltys (ed.). 1. vyd. Bratislava: AnaPress, 2008. s. 57-66. ISBN 978-80-89137-39-8.
Bartoš, L. Studia romanistica č. 8. 2008.
Bartoš, L. Studia romanistica č. 8. 2008.
Bartoš, L. Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual. In: Studia romanistica č. 8. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 39-49. ISBN 978-80-7368-483-9.
Bartoš, L. Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual. In: Studia romanistica č. 8. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 39-49. ISBN 978-80-7368-483-9.
Bartoš, L. Vývojové tendence v současné španělštině. Tendencias evolutivas en el espaňol actual. 2008.
Bartoš, L. Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. 2008.
Bartoš, L. Americká španělština. El espaňol en América. 2007.
Bartoš, L. Introducción a la cultura y civilización de Espaňa. 2007.
Bartoš, L. Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol. 2007.
Bartoš, L. Sinonimia adjetival en espaňol. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 3-11. ISBN 978-80-7368-377-1.
Bartoš, L. Studia romanistica 7. 2007.
Bartoš, L. Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola. 2007.
Bartoš, L. Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie. 2007.
Bartoš, L. Adjetivos sufijados de reciente creación. In: Studia romanistica, 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 3-20. ISBN 80-7368-163-3.
Bartoš, L., Buzek, I. a Fialová, I. Neología en el espaňol actual. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 242 s. ISBN 80-7368-139-0.
Bartoš, L. Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání. 2006.
Bartoš, L. Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání. 2006.
Bartoš, L. Srovnávací studie komparací s názvy zvířat v českém a španělském jazyku. In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 53-60. ISBN 80-7368-209-5.
Bartoš, L. Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Bartoš, L. Formaciones adjetivas prefijales de reciente creación. In: Romanistické studie. Studia Romanistica, 5. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 3-12. ISBN 80-7368-061-0.
Bartoš, L. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Bartoš, L. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Bartoš, L. Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. 2005.
Bartoš, L. Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání. 2005.
Bartoš, L. Čeština a španělština. Srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem. 2004.
Bartoš, L. La imagen del diablo en la fraseología checa y espaňola. In: Primer Coloquio Germano-Checo de Hispanistas: La recepción de lo hispánico en Alemania y en la República Checa. Coloquio Germano-Checo de Hispanistas realizado en el Institut für Romanistik Universität Mainz en Germersheim 2003-05-12 Mainz. Wien: Edition Praesens, 2004. Edition Praesens, 2004. s. 85-93. ISBN 3-7069-0268-0.
Bartoš, L. Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas. In: Romanistické studie. Studia romanistica, 4. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 8-13. ISBN 80-7042-674-8.
Bartoš, L. Observaciones sobre las llamadas colocaciones. In: Études romanes de Brno, VII, L 25. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 57-67. ISBN 80-210-3431-9.
Bartoš, L. Algunas consideraciones sobre el lenguaje político-politológico. In: IV Coloquio Internacional, Actas . Bratislava-Wien: AnaPress, 2003. AnaPress, 2003. s. 152-162. ISBN 80-89137-01-6.
Bartoš, L. La imagen del diablo en la fraseología checa y espaňola. In: Coloquio Germano-Checo de Hispanistas. Mainz: Institut für Romanistik Universität Mainz en Gemersheim. 2003.
Bartoš, L. Sobre la clasificación de las combinaciones nominales N+Adj/Adj+N. In: Romanistické studie. Studia romanistica, 3 . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 11-27. ISBN 80-7042-637-3.
Bartoš, L. Španělská profesní a jazyková etiketa. 2003.
Bartoš, L. En torno a las comparaciones elativas en espaňol. In: Études romanes de Brno Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 37-45. ISBN 80-210-2830-0.
Bartoš, L. a Valíková, H. La formación de palabras en espaňol. 2002.
Bartoš, L. Las formaciones con el elemento anti- en el espaňol y el francés. In: Romanistické studie. Studia romanistica č. 2 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 31-39. ISBN 80-7042-611-X.
Bartoš, L. Denominaciones complejas sustantivo + adjetivo. In: Actas del III. Coloquio International . Bratislava: AnaPress, 2001. AnaPress, 2001. s. 95-100. ISBN 0.
Bartoš, L. Sobre un subtipo de fraseologismos comparativos en el checo y el espaňol. Études Romanes de Brno, XXVIII. 2001, s. 5-14. ISSN 0231-7532.
Schulz, J., Bartoš, L. a Trapl, M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 15. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého , 2000. 195 s. ISBN 80-244-0047-2.
Bartoš, L. La neología adjetival en el espaňol actual. In: En torno al sustantivo y adjetivo en el espaňol actual. Vervuert-Ibero-americana, Lingüística Iberoamericana. Madrid: Universidad Complutense, 2000. Universidad Complutense, 2000. s. 331-336.
Schulz, J., Bartoš, L. a Trapl, M. Regionální dějiny (Stav, problémy, výhledy). In: AUPO, Historica 29 . Olomouc: UP Olomouc, 2000. UP Olomouc, 2000. s. 21-38. ISBN 80-244-0135-5.
Bartoš, L. En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en espaňol. Études romanes de Brno . 1999, roč. XXIX, s. 49-58. ISSN 0231-7532.
Bartoš, L. Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny. 1999.
Bartoš, L. Dějiny a kultura Španělska. 1998.
Bartoš, L. Notas sobre los sufíjos nominales AL /AR en espaňol. Boletín de Filología Universidad de Chile. 1998, roč. XXXVII, s. 127-138. ISSN 0067-9674.
Bartoš, L. Sobre los adjetivos derivados en - al. Études romanes de Brno. 1998, roč. XLVIII, s. 39-43. ISSN 0231-7532.
Bartoš, L. Španělština. Praktický jazykový průvodce. 1998.
Bartoš, L. La función denominativa del adjetivo . Revista del Instituto de Lingüística, 7. 1997, s. 235-245. ISSN 0327-8956.
Bartoš, L. La neología adjetival en el espaňol (Problema visto por el usuario extranjero). Études Romanes de Brno. 1997, roč. XXVII, s. 71-77. ISSN 0231-7532.
Bartoš, L. Introducción al estudio del espaňol en América. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 1996. 73 s. ISBN 80-210-1326-5.
Bartoš, L. El presente y el porvenir del espaňol en América. 55-019-71. vyd. Brno: UJEP v Brně - filosofická fakulta, 1970. 87 s.


ZkratkaNázev předmětu
BFONTFonetika a fonologie
BLEXILexikologie francouzštiny
BROM1Základy románských jazyků 1
BROM2Základy románských jazyků 2
BUSFRÚvod do studia románských jazyků
KFRG3Francouzská gramatika 3
KLEXILexikologie francouzštiny
KUSRJÚvod do studia románských jazyků
NFFR1Francouzská frazeologie 1
NFFR2Francouzská frazeologie 2
NFMS1Vybrané problémy fran. morfosyntaxe 1
NLAPLingvistika aplikovaná na překlad
NSEM1Francouzská sémantika a sémiotika 1
NSEM2Francouzská sémantika a sémiotika 2
NSFJPSyntax franc. jazyka pro překladatele
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
BDIALDialektologie
BFOFOFonetika a fonologie španělštiny
BFONSFonetika a fonologie španělského jazyka
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3
BSYNSSyntax španělštiny
CFONFonetika a fonologie španělštiny
CLEXŠpanělská lexikologie a sémantika
CSTLŠpanělská stylistika, lexikologie a lexi
CSYNDidaktika španělské mluvnice II - syntax
CVTSVývojové tendence v současné španělštině
EASPAmerická španělština
HOBS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
KAHO2Španělština pro hospodářskou sféru 2
KASC1Španělština pro cestovní ruch 1
KASNTSyntax
KBDIADialektologie
KBFONFonetika a fonologie španělského jazyka
KKSRJÚvod do studia románských jazyků
KMORFMorfologie
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KZST1Základy stylistiky a lexikologie 1
NAMSPAmerická španělština
NARGSoučasný španělský argot
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFRAZŠpanělská frazeologie
NHVSJHistorický vývoj španělského jazyka
NHVSPHistorický vývoj španělského jazyka
NNAMSAmerická španělština
NNARSSoučasný španělský argot
NNASPAmerická španělština
NNDP1Diplomový seminář 1
NNDP2Diplomový seminář 2
NNFRSŠpanělská frazeologie
NNHSHistorický vývoj španělského jazyka
NNPLSPluralita norem ve španělštině
NNSE3Diplomový seminář 3
NNSFRŠpanělská frazeologie
NNVTVývojové tendence v současné španělštině
NSFRAŠpanělská frazeologie
NSPFRŠpanělská frazeologie
NSTLŠpanělská styl., lexikol. a lexikografie
NSZ1OSZZ-část-Španělský jazyk a literatura
NVTSVývojové tendence v současné španělštině
NZJAZSouhrnná zkouška za BLOK JAZYKOVĚDNÝ
PFMORMorfologie
PFSNTSyntax
PSCR1Španělština pro cestovní ruch 1
PSHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
SBK1ASZZ - Španělský jazyk - písemná část
SBK2ASZZ - Španělština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Španělský jazyk - kultura a reálie
SBK4ASZZ - Španělský jazyk - lingvist. část
SBP1ASZZ - Španělský jazyk - písemná část
SBP2ASZZ - Španělština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Španělský jazyk - kultura a reálie
SBP4ASZZ - Španělský jazyk - lingvistic. část
SB1KASZZ-část - Španělský jazyk a literatura
SB2KASZZ-část-Špan. jazyk pro hosp. sféru
SNP1PSZZ-Šp. jazyk pro překl. praxi - písemná
SNP1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SNP2PSZZ-Špan. jazyk pro překl. pr. - lingv.
SNP3PSZZ-Špan. jazyk pro překl. pr. - transl.
SSPARSoučasný španělský argot
SZB1SZZ - část - Španělský jazyk a lit.
SZB1DSZZ-část-Španělský jazyk a literatura
SZB2SZZ-část-Španělský jazyk pro hosp. sféru
SZN1NSZZ - část Španělský jazyk
SZN1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SZN2NSZZ - část Španělská a latinskoam. lit.
VOLISoučasný španělský argot
ZPBS2Seminář k závěrečné práci 2


AutorNázev práceTypRok
Petřivalský RadekUnidades fraseológicas con términos somáticosdiplomová 2015 
Bialasová OlgaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2014 
Göbelová GabrielaTraducción comentada de un texto especializado en lingüísticadiplomová 2014 
Bartošová BohuslavaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2013 
Dendišová MartinaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2013 
Kalová MartinaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de sociolingüísticadiplomová 2013 
Župníková IngridTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2013 
Hlaváč RostislavEmpleo de las nociones psicolingűisticas en las clases de E.L.E.diplomová 2012 
Lexová PetraComposición en espa\ nol actualdiplomová 2012 
Procházková MonikaTraducción comentada del espa\ nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2012 
Trnečková MagdalénaSinonimia en la fraseologíadiplomová 2011 
Blahutová JanaFunción intensificadora en el espa\ nol coloquialdiplomová 2010 
Kasíková DenisaNombres de animales en la fraseologíadiplomová 2010 
Kožušníková JanaParalelismo entre los fraseologismos espa\ noles y checosdiplomová 2010 
Pacáková ZuzanaPolisemia en la fraseologíadiplomová 2010 
Psíková PetraDel latin al espa\ nol: cambios semánticosdiplomová 2010 
Mlčoch JanFraseología en el argot espa\ noldiplomová 2009 
Kotková MarkétaParticularidades del léxico canariodiplomová 2008 
Kuchnová MonikaLéxico argótico en la prensa marginal espa\ noladiplomová 2008 
Pokludová RadkaExpresiones argóticas relativas a defectos físicos y moralesdiplomová 2008 
Skyvová IvanaLos diccionarios espa\ noles de argotdiplomová 2008 
Baizová KláraLa metáfora en el lenguaje deportivodiplomová 2005 
Liptáková KristýnaPréstamos en el espa\ nol, consideraciones generalesbakalářská 2014 
Janková AndreaQueísmo y dequeísmo en el espa\ nol actualbakalářská 2013 
Bialasová OlgaBUENO y sus características discursivasbakalářská 2011 
Haničáková LenkaCubanismos de hoybakalářská 2009 
Kolář PetrCaracterísticas de los titulares en la prensa periódicabakalářská 2009 
Pěčková SylvieArgotismos en la fraseología espa\ nolabakalářská 2009 
Coufalová JanaAnálisis estructural y semántico de los gentilicios en el espa\ nolbakalářská 2008 
Vondrová DrahomíraLa influencia lingüística de la religión Yoruba en Cubabakalářská 2008 
Kunze Laníková RomanaProductividad de los compuestos binominales (N+N) en el espa\ nolbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub