OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Jana Brňáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: E 220, budova E
funkce:
obor činnosti:francouzská jazykověda - fonetika a fonologie, úvod do studia románských jazyků, historický vývoj francouzského jazyka, frazeologie, lexikologie; historie Francie a frankofonních zemí, reálie Francie
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1921
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Brňáková, J. LES ALTÉRATIONS VOLONTAIRES ABOUTISSENT-ELLES AU DÉFIGEMENT DES ÉNONCÉS PHRASTIQUES DU DOMAINE PARÉMIOLOGIQUE ? TÉMOIGNAGE D´UNE ENQUETE CLERMONTOISE.. In: LE XXXVe COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE: ACTES DU XXXVe COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE, Brno 18-22 septembre 2013 2013-09-18 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 86-91. ISBN 978-80-210-8306-6.
Brňáková, J. Les propriétés des figements des cooccurrents privilégiés du verbe défectif béer. Studia romanistica, Vol. 16, num. 1 / 2016. 2016, č. 16, s. 9-23. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. LES STRUCTURES COMBINATOIRES DU VERBE DÉFECTIF ATTRAIRE EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN. Studia romanistica. 2016, č. Vol.16, s. 11-24. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. La restriction sélectionnelle du figement combinatoire du verbe défectif ouir. Studia romanistica. 2015, roč. 15, č. 15, s. 11-20. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. San-Antonio et l´argot : utilisateur ou innovateur ?. In: Expressivité vs identité dans les langues : aspects conteporains des argots. 1. vydání. vyd. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 167-173. Expressivité vs identité dans les langues. ISBN 978-80-210-5739-5.
Brňáková, J. Initiation a la lexicologie francaise. 2014.
Brňáková, J. LA CONDENSATION DU FIGEMENT DE L´EMPLOI DES VERBES DÉFECTIFS EN EXPRESSIONS USITÉES : ENTRE L´USAGE ET LA CODIFICATION. In: Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe si?cle - Usage, norme et codification: a l´âge des corpus informatisés. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2014.
Brňáková, J. Les altérations volontaires aboutissent-elles au défigement des énoncés phrastiques du domaine parémiologique ? Témoignage d´une enquete clermontoise. In: Le 35e Colloque international de linguistique fonctionnelle (SILF). Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2013.
Brňáková, J. "L´unité onomatologique complexe" de Jan Šabršula. Studia romanistica. 2013, č. 13, s. 19-25. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand. 2013.
Brňáková, J. Alena Podhorná-Polická (éd.) (2011), Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale. Hommage a Marc Sourdot pour son 65 ieme anniversaire, Brno : Masarykova univerzita. 198 pp. ISBN 978-80-210-5562-9.: Recenze. Studia Romanistica. 2012, č. 12, s. 123-124. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny. 2012.
Brňáková, J. Jazyková politika frankofonních zemí. 2012.
Brňáková, J. Les aspects phraséologiques du lexique français. První. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012. Spis OU č. 257/2012. 206 s. ISBN 978-80-7464-139-8.
Brňáková, J. PHENOMENE SAN-ANTONIO. Studia Romanistica. 2012, č. 12, s. 45-54. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 2011.
Brňáková, J. Expression versus locution : a la recherche d´une discrimination. Studia Romanistica. 2011, s. 19-25. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Collocation - notion a embarras terminologique. Studia Romanistica, Vol. 10, num. 1. 2010, č. 10, s. 21-26. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 2010.
Brňáková, J. L'argot et San-Antonio : utilisateur ou innovateur ?. In: IVe COLLOQUE INTERNATIONALE D´ARGOTOLOGIE. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2010.
Brňáková, J. Combinabilité, compatibilité, combinaison et distribution: quelques remarques sur la terminology: quelques remarques sur la terminology. Studia Romanistica. 2009, roč. 9, č. 1, s. 19-26. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Combinalité, compabilité, combinaison et distribution. Quelques remarques sur la terminologie. Studia Romanistica. 2009, č. 9, s. 17-25. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Histoire et culture de la France. 2009.
Brňáková, J. La dérivation préfixale dans l´oeuvre de Fréderic Dard. Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). 2009, roč. 9, č. 1, s. 21-27. ISSN 1803-6406.
Brňáková, J. Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque. Gdansk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. s. 53-63. ISBN 978-83-7531-137-2.
Brňáková, J. Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tch?ques.. 2009.
Brňáková, J. a Kunešová, M. Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra. 2008.
Brňáková, J. La comparaison et la métaphore dans l´oeuvre de Frédéric Dard. Romanica Olomucensia. 2008, roč. 20, č. 20, s. 101-106. ISSN 1803-4136.
Brňáková, J. a Kunešová, M. Les Minutes de sable mémorial a rytmus slovanských a germánských jazyků: tradice a experimenty ve stopách Louise Dumura a polemika o postavení přízvuku v poezii. 2008.
Brňáková, J. Métagraphes et / ou néographismes san-antoniesques. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 13-17. ISBN 978-80-7368-377-1.
Brňáková, J. Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque. In: La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues. Gdansk. 2007.
Brňáková, J. Composition san-antoniesque. In: Studia romanistica 6. Ostrava: OU, 2006. OU, 2006. s. 21-27. ISBN 80-7368-163-3.
Brňáková, J. Histoire et culture de la France I. 2006.
Brňáková, J. Histoire et culture de la France II. 2006.
Brňáková, J. Histoire et culture de la France II. 2006.
Brňáková, J. Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. Akadémiai Kiadó, 2006. s. 225-231. ISSN 1585-079X.
Brňáková, J. Univerzita Mateja Bela Bánska Bystrica. 2006.
Brňáková, J. Infraction san-antoniesque au bon sens. In: Studia Romanistica, 5. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 13-20. ISBN 80-7368-061-0.
Brňáková, J. Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard. In: Ecole doctorale. Piliscsaba. 2005.
Brňáková, J. La créativité lexicale dans l´oeuvre de Frédéric Dard. 2005.
Smičeková, J., Pavlisková, J. a Brňáková, J. Ecouter pour comprendre. DVD ROM. 2004.
Brňáková, J. Jargot san-antoniesque.. In: Echanges : créer, interpréter, traduire, enseigner (Ecole doctorale): Actes du 7e séminaire international d´études doctorales 2003-09-18 Poznaň. Poznań: Oficyna Wydawnicza LESKEM, 2004. Oficyna Wydawnicza LESKEM, 2004. s. 171-177. ISBN 83-920286-4-3.
Brňáková, J. Jeux de mots formés par substitution dans l´oeuvre de Frédéric Dard. In: Studia romanistica 4 . Ostrava: OU Filozofická fakulta, 2004. OU Filozofická fakulta, 2004. s. 19-25. ISBN 80-7042-674-8.
Brňáková, J. La typologie des jeux de mots dans l´oeuvre de Frédéric Dard. In: Les actes du 6e séminaire international d´études doctorales Brno Brno. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 305-310. ISBN 80-210-3482-3.
Brňáková, J. Métaplasmes san-antoniesques. In: Modernité: Actes du 8e Séminaire international d´études doctorales 2004-02-05 Prešov. Prešov: FF Prešovská univerzita, 2004. FF Prešovská univerzita, 2004. s. 158-161. ISBN 80-969277-2-8.
Brňáková, J. Métaplasmes san-antoniesques. In: Ecole doctorale. Prešov. 2004.
Brňáková, J. Dérivation suffixale dans l'oeuvre de Frédéric Dard. In: Studia romanistica č. 209/2003 . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 29-40. ISBN 80-7042-637-3.
Brňáková, J. Jargot san-antoniesque. In: Ecole doctorale. Poznan. 2003.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Jančíková LucieLes emprunts français dans le sous-syst\'eme langagier des produits de beauté en tch\'equediplomová 2011 
Dlouhá MarkétaLa problématique des procédés de traduction entre le français et le tch\'eque dans les textes de l'industrie cosmétiquediplomová 2010 
Tomášková HanaLes titres des journaux - analyses comparatives des formes condenséesdiplomová 2010 
Vránová TerezaLa problématique de la terminologie du sous-code vestimentaire au cours du 19e et 20e si\'eclediplomová 2010 
Hlavinková JanaLes expressions chromatigues en francaisdiplomová 2006 
Škopová ZuzanaLe suffixe anglais -ING en français contemporainbakalářská 2018 
Pala LukášLes internationalismes dans le registre des téléphones portablesbakalářská 2017 
Rajnerová AnežkaLes expressions idiomatiques \'a base sémantique de "oeil"bakalářská 2017 
Hloušková LucieLes interférences des faux-amis entre le français et le tch\'equebakalářská 2016 
Kroniková PavlaLa problématique des transpositions terminologiques du sous-code de la protection solairebakalářská 2016 
Neničková MichaelaLa productivité du préfixo\"\i{}de BIO dans le registre de l'industrie alimentairebakalářská 2016 
Pavlíková BernadetaLes particularités lexicales du francais parlé au Tchadbakalářská 2016 
Valouchová KateřinaL'hyperbole dans la presse du français contemporain : emploi et fonctionbakalářská 2016 
Závodná ZuzanaLa productivité du préfixo\"\i{}de SUPER en français contemporainbakalářská 2016 
Balnarová KateřinaLes variétés lexicales du français québécois sur les sites Internet de la presse canadiennebakalářská 2015 
Honegrová AnnaLa présence des emprunts anglais dans le registre des produits de beauté : emploi et fonctionbakalářská 2015 
Šindelářová PetraLes expressions idiomatiques a base lexicale de chevalbakalářská 2015 
Hyklová VeronikaLes clichés sur les sites Internet de la presse française : emploi et fonctionbakalářská 2014 
Juříčková HannaLa productivité du préfixo\"\i{}de "EURO" en français contemporainbakalářská 2014 
Kolínková KamilaÉvite-t-on le tabou en français contemporain ?bakalářská 2014 
Krainová EvaLes pratiques langagieres des jeunes Français issus de l'immigrationbakalářská 2014 
Lublinský TomášLes dénominations autochtones des ingredients et des produits dans la cusine martiniquaisebakalářská 2014 
Mikesková JanaLes dénominations périphrastiques des toponymes françaisbakalářská 2014 
Pospěchová VeronikaLes particularités lexicales du français parlé en République démocratique du Congobakalářská 2014 
Salačová AnetaLes empreintes d´Édit Piaf sur la scene musicale en Republique tchequebakalářská 2014 
Gurková LucieLes expressions figées a base sémantique de "coeur"bakalářská 2013 
Král MartinLe patrimoine mégalithique des Landes de Monteneufbakalářská 2013 
Dostálová NinaLa reconstitution napoléonienne : la bataille d'Austerlitzbakalářská 2012 
Kryslová EliškaÉtude du développement du cyclotourisme en Morbihanbakalářská 2012 
Nogová MonikaLes expressions figées \'a base sémantique de têtebakalářská 2012 
Vytřensová ZuzanaLes jeux de mot(s) dans les slogans publicitairesbakalářská 2012 
Bartošová AndreaLes locutions allusives \'a origine historique dans la phraséologie françaisebakalářská 2011 
Dubová RadkaCoco avant Chanel - film et/ou réalitébakalářská 2011 
Pokorná HanaLes fêtes nationales en Francebakalářská 2011 
Popelářová DagmarLe syst\'eme de la politesse et de l'adresse interactionnelle dans le courrier éléctroniquebakalářská 2011 
Fryštacká ŽanetaLes monuments historiques aux alentours d'Ostravabakalářská 2010 
Machynová KamilaLa problématique des transpositions du sous-codes du secteur automobilebakalářská 2010 
Karásková MarcelaLa globalisation communicationnelle dans le français commercialbakalářská 2009 
Kostíková HanaLe sous-code des internautes françaisbakalářská 2009 
Langerová MartinaLe guide touristique de Clermont - Ferrand ( La vie estudiantine )bakalářská 2009 
Rosypalová NikolaLes attraits touristiques d'Ostrava et ses alentoursbakalářská 2009 
Vavrečková MichaelaLes attraits touristiques de la civilisation gallo-romainebakalářská 2009 
Daňková DitaLes attraits touristiques des fortifications d'entre-deux-guerres en République tchéque et en Francebakalářská 2008 
Dlouhá MarkétaL'évolution de la mode française de la deuxi\'eme moitié du XXe si\'ecle jusqu'\'a nos joursbakalářská 2008 
Koudelková VladěnaLes organisations féministes en Francebakalářská 2008 
Řezáčová PavlaLa position de la langue française en Belgiquebakalářská 2008 
Sluková MartinaLes attraits touristiques du château de Chenonceaubakalářská 2008 
Vránová TerezaL'histoire et l'évolution de la mode française dans la période d\'es le début du 19e si\'ecle jusqu' \'a la premi\'ere moitié du 20e si\'ecle)bakalářská 2008 
Baarová AndreaA l'ombre des châteaux fortsbakalářská 2007 
Blahetová DagmarSainte Thér\'ese de Lisieuxbakalářská 2007 
Ščudlová VěraNaissance de la Révolution françaisebakalářská 2007 
Škopková BarboraLes mots anglais dans le français du commercebakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub