OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPS
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 1950
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 1952
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
email:
telefon: 553 46 1951
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: obecná psychologie, dějiny psychologie, psychologie sportu, poradenská psychologie, psychoterapie, psychologie práce, duševní hygiena, psychická zátěž
email:
telefon: 553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná psychologie, základy metodologie a statistiky, psychometrie a psychodiagnostika, kognitivní psychologie, emoční inteligence
email:
telefon: 553 46 1958
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti, krizová intervence, psychoterapie, psychická zátěž, prosociální chování
email:
telefon: 553 46 1950
Odborní asistenti
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
email:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná psychologie, psychologie rodiny, sociální psychologie pro učitele, drogové závislosti
email:
telefon: 553 46 1954
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: psychologie osobnosti, klinická psychologie, lékařská psychologie
email:
telefon: 553 46 1952
Záškodná Tereza, Mgr.
činnost: psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy poradenství
email:
telefon: 553 46 1953
Externisté
Dolanský Hynek, MUDr., Ph.D.
činnost: základy anatomie a fyziologie
email:
telefon:
Gregor René, PhDr. MUDr., Ph.D.
činnost: sociální problémy sexuálních deviantů a sexuálních menšin
email:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: šikana a agresivita na školách
email:
telefon:
Panáček Michal, PhDr., PhD. email:
telefon:
Panáčková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: základy poradenské a školní psychologie
email:
telefon:
Pečtová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: mezilidská komunikace
email:
telefon: 553 46 1962
Sácký Vladimír, Mgr. et Bc.
činnost: sociálně psychologický výcvik
email:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. email:
telefon:
facebook
rss
social hub