FAQ

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika KPS

Katedra psychologie připravuje kvalifikované psychology v rámci výuky bakalářského jednooborového a dvouoborového prezenčního studia Psychologie ve studijním programu Psychologie. Ve studijním programu Učitelství pro střední školy garantuje výuku navazujícího dvouoborového prezenčního studia Učitelství psychologie pro střední školy. V celoživotním vzdělávání umožňuje katedra zájemcům o zvyšování kvalifikace prezenční studium v certifikovaném jednoročním kurzu Psychologie. Kromě uvedených studijních oborů katedra zajišťuje také výuku psychologických disciplin pro jiné obory FF a dalších fakult Ostravské univerzity v Ostravě.

Katedra psychologie v současné době zabezpečuje výuku psychologie v rámci Univerzity třetího věku na FF OU. Tématem tohoto dvouletého studia je „Úvod do moderní psychologie.“ Výuka v prvním ročníku zahrnuje přednášky z vybraných základních psychologických věd a v druhém roce studia přednášky z oblasti aplikované psychologie.

Vybraným studentům jsou umožněny semestrální stáže na zahraničních vysokých školách v Irsku, Slovensku a Španělsku.

Katedra psychologie vydává odborný recenzovaný časopis Psychologie a její kontexty. Časopis je zařazen v databázi ERIH PLUS (European Index for Humanities). Podrobné informace o tomto periodiku je možné nalézt na stránkách: psychkont.osu.cz.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt