FAQ

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika KPS

Katedra psychologie připravuje kvalifikované psychology v rámci výuky bakalářského jednooborového a dvouoborového prezenčního studia Psychologie ve studijním programu Psychologie. V akademickém roce 2013/2014 byla zahájena výuka navazujícího dvouoborového prezenčního studia Učitelství psychologie pro střední školy ve studijním programu Učitelství pro střední školy. V celoživotním vzdělávání umožňuje katedra zájemcům o zvyšování kvalifikace prezenční studium v certifikovaném jednoročním kurzu Psychologie. Kromě uvedených studijních oborů katedra zabezpečuje také výuku psychologických disciplin pro jiné obory FF a dalších fakult Ostravské univerzity v Ostravě.

Katedra psychologie současně zabezpečuje výuku oborů bakalářského jednooborového prezenčního i kombinovaného studia Poradenství v sociální práci a výuku jednooborového prezenčního i kombinovaného navazujícího studia Sociální práce s poradenským zaměřením. Oba obory se realizují v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce. V tomto programu se také realizuje rigorózní řízení k získání akademického titulu PhDr.

Vybraným studentům jsou umožněny semestrální stáže na zahraničních vysokých školách v Anglii, Irsku, Polsku, Slovensku a Španělsku.

Katedra psychologie vydává odborný recenzovaný časopis Psychologie a její kontexty. Podrobné informace o tomto periodiku je možné nalézt na stránkách: psychkont.osu.cz.


© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infopečenáčosupuntíkcz, podatelnapečenáčosupuntíkcz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technický kontakt