FAQ

Katedra latinského jazyka a kultury
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Přednášky předního německého mediavelisty Karla Borchardta

Během dvou listopadových dní 2014 proběhly na Filozofické fakultě přednášky předního odborníka na středověk prof. Karla Borchardta. Přestože přednášky zazněly v angličtině, byl o ně ze strany studentů i pedagogů vysoký zájem. S laskavým svolením prof. Borchardta si obě přednášky můžete přečíst na těchto stránkách.

První z nich profesor Borchardt věnoval problematice johanitů a jejich převorství v Čechách v pozdním středověku, druhá pak přibližuje epistolární sbírky 13. století připisované Petrovi z Viney a jejich význam pro posílení státní moci.

Prof. Dr. Karl Borchardt působí jako vědecký pracovník v Monumenta Germaniae historica a zároveň je profesorem na Univerzitě ve Würzburgu. Mezi jeho vědecké zájmy patří církevní dějiny středověku, zejména dějiny řádu sv. Jana Jeruzalémského – johanitů; věnuje se rovněž středověkým dějinám Slezska. V poslední době svůj odborný výzkum zaměřuje na problematiku Ars dictaminis, zejména pak na sbírky dochované pod jménem Petra de Vineis a jejich recepci. Je autorem řady odborných monografií a dílčích studií.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. | Aktualizováno: 19. 12. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt