Studentská vědecká konference KLA FF OU 2017

Srdečně zveme již třetím rokem všechny studenty latinského jazyka z českých i slovenských univerzit k účasti na Studentské vědecké konferenci, pořádané Katedrou latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V roce 2017 se konference uskuteční 28. března. 2017.

Cílem setkání je, aby se studenti latinské filologie seznámili se svými kolegy z jiných univerzit, aby v přátelském prostředí získali nové zkušenosti s prezentací problematiky, jíž se zabývají v rámci přípravy bakalářských a magisterských prací, a aby z veřejné i kuloární diskuze načerpali podněty pro další odbornou činnost.

Jednacím jazykem je čeština a slovenština. Téma svého vystoupení spolu s krátkým abstraktem zasílejte do 15. března 2017 na adresu . Maximální délka příspěvku je 20 minut. Cestovné si účastníci hradí sami, konferenční poplatek vybírán nebude.