OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Stanislav Knob

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
724 073 028
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2009OU, PedF, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2006 - 2011OU, FF, KHI doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2006 - dosudOU, FF. KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2001 - 2006OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI, externí přednášející
2008 - dosudStřední odborná škola umělecká a gymnázium, Ostrava-Zábřeh - učitel dějepisu a základů spol. věd

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 7/2008
   Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě

Základní výzkumné zaměření

 • Stávkové hnutí a sociální postavení dělnictva v letech 1848 – 1918
 • Dějiny techniky


Všechny publikace

Knob, S. Centralisté = komunisté: příklad Ostravska. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Monuments of war. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Rakouské Slezsko jako velká továrna: socioprofesní struktury obyvatel. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. 19 se jich nevrátilo: příběh padlých z pomníku v Zámrskách očima studentů gymnázia. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011. In: XIth European Social Science History Conference. Valencie: University of Valencia. 2016.
Knob, S. a Balcar, J. Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. 2016.
Knob, S. In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.. In: XVIIth World economic history congress. Kyoto: International Economic History Association. 2015.
Knob, S. Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století. In: Útisk - charita - vyloučení: Útisk - charita - vyloučení 2014-02-27 Plzeň. Praha: Academia, 2015. Academia, 2015. s. 71-81. ISBN 978-80-200-2460-2.
Knob, S. The working class in Austrian Silesia. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 195-208. ISBN 978-80-7464-751-2.
Knob, S. a Jiřík, K. Život a dílo Petra Cingra (1850-1920). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7464-788-8.
Knob, S. Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století. In: Charita, útisk, vyloužení - Sociální 19. století. Plzeň: Západočeské muzeum, Karlova univerzita. 2014.
Knob, S. Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace. In: Nezměrné ztráty a jejich zvládání: Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Praha: Archiv hl. města Prahy, HÚ AV, Fakulta humanitních studií UK, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte de Universität Wien, Lehrstuhl für Neuste Geschichte der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2014.
Knob, S. V prachu a potu. Dělnictvo v Rakouském Slezsku v době modernizace. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Knob, S. Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. Ostrava - Praha - Brno: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. s. 129-136. ISBN 978-80-7464-350-7.
Knob, S. Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. 1. vydání. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. s. 524-531. ISBN 978-80-7286-225-2.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Knob, S. Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century. Hospodářské dějiny - Economic history. 2012, roč. 27, s. 30-45. ISSN 0231-7540.
Knob, S. Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Bilance a výhledy studia.: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Bilance a výhledy studia. 2011-04-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 65-72. ISBN 978-80-7368-970-4.
Knob, S. Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War. In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. s. 188-198. ISBN 978-80-7368-683-3.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub