OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Historie - Německý jazyk a literatura
Obory: Historie [CZ]
Německý jazyk a literatura [CZ]
Společný základ dvouoborového neučitelského navazujícího Mgr. studia [CZ]
Přijímací řízení:
Orientační termín zkoušek:29. května - 2. června 2017
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:
facebook
social hub