FAQ

Katedra historie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Výpůjční řád knihovny KHI

Publikace z fondu knihovny katedry historie si studenti zapůjčují pouze na víkend a to nejvíce 3 výtisky. Zapůjčení je možné ve čtvrtek, případně v pátek, přičemž je bezpodmínečně nutné vrátit publikace v pondělí během provozní doby. Zapůjčení a vrácení v jiných termínech jsou možná pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem knihovníka, asistenta knihovníka či pomocného vědeckého pracovníka, kteří tuto výjimku musí uvést do výpůjčního lístku.

Jestliže student nemůže ze závažných důvodů vrátit publikaci v domluveném termínu, je povinen se telefonicky omluvit (597 091 941).

Studentům, kteří opakovaně porušují výpůjční řád, jsou zapůjčovány knihy jen k prezenčnímu studiu v seminární knihovně.

Vlastník zprávy: Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. | Aktualizováno: 15. 10. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt