OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Geografie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)
Obory: Geografie (dvouoborové) [CZ]
Německý jazyk a literatura [CZ]
Společný základ dvouoborového Bc. studia [CZ]
Přijímací řízení:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:
facebook
social hub