FAQ

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Středověké recepty mohou opět léčit? Aneb Křest monografie na Katedře germanistiky

V úterý dne 19. května 2015 se v banketní místnosti FF OU slavil křest velmi zajímavé publikace s názvem „Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jahrhundert)“. Tato kniha nabízí podrobný vhled do výstavby a jazykových prostředků starých lékařských textů z českých a moravských archívů a knihoven, jimiž jsou např. německy psané recepty, traktáty či astromedicínské texty. Tyto texty sloužily všem těm osobám, které se zabývaly léčením, ale nedisponovaly univerzitním lékařským vzděláním, tedy lazebníkům, barbířům, felčarům a porodním babičkám.

Křest monografie na Katedře germanistiky (1/2)Křest monografie na Katedře germanistiky (2/2)

Autorkou analýz těchto starých dokumentů není nikdo jiný než vedoucí Katedry germanistiky FF OU, profesorka Lenka Vaňková.

Ta při křtu nejprve představila početnému publiku z řad kateder FF, kde nechyběli mj. všichni proděkani FF, dr. Psík, doc. Kopeckýdoc. Otisk, a také zahraniční experti projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, profesoři Axel Satzger a Norbert Richard Wolf, mnohé zajímavosti, jež se s lékařskými texty dávné minulosti pojí. Hosté se tak mohli dozvědět např. o pouštění žilou, přikládání baněk nebo o vlivu planet na narození člověka či o tom, jak se od sebe lišily textové druhy receptů a medicínských traktátů. Součástí výkladu byla také prezentace obrazového materiálu, který upoutal svou barevností a figurálním provedením.

Křest samotný provedl profesor Wolf, jenž knize popřál zainteresované čtenářstvo, především z řad germanistické, historické, klasicko-filologické či bohemistické odborné veřejnosti. A pak již všichni, jako to ve starých pohádkách bývá, jedli, pili, hodovali a dobře se měli, neboť na hosty čekalo bohaté občerstvení.

Eva Maria HrdinováEva Bajerová

Vlastník zprávy: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. | Aktualizováno: 09. 06. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt