FAQ

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Profesorka Lenka Vaňková opět prezidentkou Svazu germanistů ČR

Ve dnech 16.−18. září 2014 proběhla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích již 9. konference Svazu germanistů ČR, tentokrát s názvem „Deutsch ohne Grenzen“ (Němčina bez hranic). Konference měla v tomto roce interdisciplinární přesah, neboť se jí kromě germanistů poprvé zúčastnili také zástupci jiných vědních oborů, kteří se ve svém výzkumu dotýkají němčiny či problematiky německy mluvících zemí. Mezi 140 účastníky konference bylo více než 40 zahraničních germanistů z 11 zemí (Belgie, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a Turecka). Bohaté zastoupení zahraničních kolegů ukázalo, že se mezinárodní spolupráce v oblasti germanistiky neustále prohlubuje a že v ní česká germanistika zaujímá významné postavení.

Součástí konference byla valná hromada Svazu germanistů v ČR, kde se projednávalo mnoho aktuálních témat jako například postavení německého jazyka na školách v České republice nebo novelizace zákona upravující požadavky na kvalifikaci učitelů cizích jazyků. Především však proběhla volba předsednictva Svazu germanistů pro nové čtyřleté funkční období.

Svou pozici prezidentky SGČR si obhájila paní profesorka Lenka Vaňková, která získala s přehledem nejvyšší počet hlasů. Domníváme se, že tato prestižní pozice paní profesorky je výzvou i pro celé pracoviště, a budeme se snažit, abychom této výzvě dobře dostáli, zejména na odborné úrovni. Za katedru přejeme naší paní vedoucí hlavně hodně úspěchů a sil do dalších let v této nelehké, a přece tak důležité funkci.

Vlastník zprávy: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. | Aktualizováno: 05. 10. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt