FAQ

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


O odborném jazyce na dvou zahraničních konferencích

Ve dnech 23.-25. června se na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici konala mezinárodní konference "22. Linguistik- und Literaturtage", realizovaná pod záštitou mezinárodní Společnosti pro jazyk a jazyky (Gesellschaft für Sprache und Sprachen) a za spoluorganizace Katedry německého jazyka PdF UP Olomouc. Konference byla velmi široce zaměřena. V sekcích se tak referovalo například o gramatice, fonetice, didaktice, korpusové lingvistice, teolingvistice, literární vědě, ale především o odborném jazyce. Z katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity vystoupili dr. Eva Hrdinovádr. Milan Pišl. Dr. Hrdinová se ve svém příspěvku věnovala překladu liturgické teologické terminologie a dr. Pišl hovořil o zprostředkování vědomostí a informací v populárních časopisech pro muže.

A aby toho nebylo málo, zúčastnili se od 2. do 4. července hned tři kolegové katedry germanistiky (dr. Martin Mostýn, dr. Eva Cieślarovádr. Eva Hrdinová) mezinárodní konference "Wissenschaftssprache Deutsch" v německém Regensburgu, konané pod záštitou Univerzity Regensburg a Westsächsische Hochschule Zwickau. Konference byla zaměřena ryze na odborný jazyk a mezi hlavní témata patřila jazyková politika v souvislosti s němčinou coby vědeckým jazykem i v dnešní době, výuka odborné a vědecké němčiny mimo německy mluvící země a odborné jazyky jednotlivých odvětví.

Dr. Mostýn se zabýval rozdíly ve stylu germanistických prací u německojazyčných rodilých a nerodilých mluvčích, dr. Cieślarová pojednala o zprostředkování vědomostí pro děti (na příkladu populárně-naučných knížek o meteorologii) a dr. Hrdinová se zaměřila na němčinu jako jazyk teologie. Všechny tři referáty byly na konferenci přijaty úspěšně.

Dr. Eva Cieślarová (1/7)Dr. Eva Cieślarová (2/7)Dr. Eva Cieślarová (3/7)Dr. Eva Hrdinová (4/7)Dr. Martin Mostýn (5/7)Dr. Milan Pišl (6/7)O odborném jazyce na dvou zahraničních konferencích (7/7)

Všechny prezentované konferenční výstupy byly realizovány v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

logolink

Vlastník zprávy: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. | Aktualizováno: 28. 07. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt