OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Oldřich Kramoliš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1826
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Kramoliš, O. Antisthenova "naturální ekonomie". Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.: Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.. Filozofia , Filozofický ústav SAV. 2017, roč. 72, s. 537-547. ISSN ISSN 0046-385X.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Kramoliš, O. Platónova pistis a eikasia. In: filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod adhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Sókratovská tolerance ve světle současných "kulturních střetů". In: Filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".. In: Medzinarodowa konferencje naukowa "Filozof na prowincji". Lubliniec: Akademia Jana Dlugosza w Czestochowie. 2015.
Kramoliš, O. Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés. In: Nechte knihy promluvit, úvodní workshop k cyklu přednášek. Rožnov p .R.: Městská knihovna Rožnov p.R.. 2015.
Kramoliš, O. Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs. In: Kosmologie a antopologie: místa člověka v kosmu. Plzeň: Fakulta filozofická ZČU. 2014.
Kramoliš, O. Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.. In: Filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Kramoliš, O. Fysis v kontextu živé přírody. 2014.
Kramoliš, O. Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí. 2014.
Kramoliš, O. Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí. In: Filosofický workshop 2. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Sókratovské sebepoznání - mít či být?. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: Filozofická fakulta. 2013.
Kramoliš, O. Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.. In: Filosfický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p. R.. 2012.
Kramoliš, O. Sókratés. Komplexní či negativní ironie?. In: Filosofický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p.R.. 2012.
Kramoliš, O. Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti. In: přednáška. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium. 2011.
Kramoliš, O. Diogenés šílejícím Sókratem. -Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 549-565. ISSN 0015-1831.
Otisk, M., Glombíček, P., Hauer, T., Horák, V., Kramoliš, O., Hromek, P., Naldoniová, L. a Horáková Hirschlerov, N. Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spisy FF OU. 134 s. ISBN 978-80-7368-788-5.
Kramoliš, O. Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii. In: Sborník prací FF OU číslo 235/2OO7 Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 157-159. ISBN 978-8-7368-321-4.
Kramoliš, O. Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky. In: Sborník prací FF OU Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 102-108. ISBN 9788-7368-321-4.
Kramoliš, O. Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného. 2007.
Kramoliš, O. Antická moudrost. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Historické paradoxy - hledání "Země nikoho" jako prostoru mezi vědou a náboženstvím - přednáška a pracovní dílna s Pavlem Baranem. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a politika - přednáška a pracovní dílna s Lubomírem Zaorálkem. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a sebevražda - přednáška a pracovní dílna s Janem Zouharem. 2006.
Kramoliš, O. Diogenovo zvíře. In: Filozofie, sociologie, psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 179-200. ISBN 80-7368-048-3.
Kramoliš, O. Olympionik Diogenés. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 53-74. ISBN 80-7042-614-4.
Kramoliš, O. Počasí na ČT1. 2001, roč. 11,
Kramoliš, O. Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 123-123. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 5-12. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686. 1998.
Kramoliš, O. Nietzsche versus Sókratés. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 5-17. ISBN 80-7042-512-1.
Kramoliš, O. Aristotelova kritika Sokratových etických paradoxů. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 49-58. ISBN 80-7042-449-4.
Kramoliš, O. Antika a současnost. 1992.


AutorNázev práceTypRok
Doležal MichaelÚpadek neoliberalismu z pohledu soukromého vlastnictvídiplomová 2016 
Hloch RomanAristotelův fronimos jako elita a normativní vzordiplomová 2016 
Vaněk RomanChápání sebevraždy u stoiků v kontrastu s pozdějšími sociologickými teoriemidiplomová 2015 
Černín DavidSpor a současné debaty týkající se historiografii filozofiediplomová 2014 
Javorek PavelPrótagorova epistemologiediplomová 2014 
Mičulka VladimírNietzsche Bromios: Dionýský pohled na řeckou filosofiidiplomová 2014 
Klabačková PetraFilozofické aspekty výchovydiplomová 2013 
Muráriková JanaŘecká mytologiediplomová 2012 
Zímová PavlínaO pojmu spravedlnosti se zaměřením na spravedlnost Epikúra ze Samudiplomová 2010 
Žatecký VladimírHermetismus v presokratovské filosofiidiplomová 2010 
Malantová MartinaRozum - proměny paradigmatu v dějináchdiplomová 2009 
Plucnarová LeonaPředfilozofické reflexediplomová 2009 
Rivolová MichaelaPohled na ženu v dílech filozofů.diplomová 2009 
Dostál FilipVÝVOJ ŘECKÉ ARCHITEKTURY V DOBÁCH ANTIKYdiplomová 2007 
Micková TáňaPověry v Řecku; minulost a současnostdiplomová 2007 
Svítková JanaMarginalizace na pracovním trhudiplomová 2007 
Makeľ JanKontroverze počítačových herdiplomová 2006 
Müllerová MonikaPythagorejské a Platónské pojetí krásydiplomová 2005 
Jucha Nikola"Platónův ideální astát" (Plato's Ideal State) bakalářská  
Vojtíšková PetraPythagorás a jeho výklad světa prostřednictvím číselbakalářská  
Čápová MartinaŽenská homosexualita ve starém Řecku, emancipace a kult ženství v literatuře Sapfóbakalářská 2016 
Kokeš MichalSókratika a Antisthenésbakalářská 2016 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2016 
Novotný JiříKynismus v antickém Řeckubakalářská 2016 
Bazgierová EliškaPýthagorovo pojetí číslabakalářská 2015 
Kelnar AlešPlatónovy "důkazy" nesmrtelnostibakalářská 2015 
Kelnarová LenkaVýchova ve starověkém Řeckubakalářská 2015 
Michlová BarboraFysis a její pojetí v předsokratovské filosofiibakalářská 2015 
Doležal MichaelMatematizace ekonomiebakalářská 2014 
Feber AlexandrPojetí smrti a osudu u Platóna a stoikůbakalářská 2014 
Hloch RomanFilozofická reflexe doby helénistickébakalářská 2014 
Kaprálová ZuzanaPythagorejské a Platónské pojetí dušebakalářská 2014 
Krmelínová MartinaKrása duše a světa u Platonabakalářská 2014 
Lukášová NikolaŽivot v dobré obci podle Sokratabakalářská 2014 
Roztomilý LukášPojetí duše u Herakleita zaměřené na význam smrtibakalářská 2014 
Bača MichalVztah lidského a božského s přihlédnutím k homérské doběbakalářská 2012 
Černín DavidHérakleitos a polemosbakalářská 2012 
Javorek PavelSókratovský problém dobra a zla v díle Xenofóna a Platónabakalářská 2012 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2012 
Roboszová AnetaSokratova dialektická metodabakalářská 2012 
Škrob AdamHerakleitův logosbakalářská 2012 
Mičulka VladimírÚloha mýtu v řeckém myšlení: Homér a Platónbakalářská 2011 
Pokorná MonikaPrvní hybatel v Aristotelově filozofiibakalářská 2011 
Sobek MatějKalokagathiabakalářská 2011 
Špundová HanaProporce a míra v pythagorejském myšleníbakalářská 2011 
Brisudová PavlaSókratovo pojetí krásybakalářská 2010 
Černajová VladimíraVliv filozofických a náboženských směrů na způsoby zobrazování lidského tělabakalářská 2010 
Fábelová LucieSókratovo pojetí filozofie smrtibakalářská 2010 
Karas IvanMravnost a vzdor jako popření Sókratabakalářská 2010 
Kormaník OndřejDialektika jako metoda antické filosofiebakalářská 2010 
Krinčev VítIluze životabakalářská 2010 
Marčíková ŠárkaKonkurenceschopnost malých a středních podniků a neziskového sektorubakalářská 2010 
Vitošková MarkétaPojetí duše ve vztahu k tělesnu v antickém Řeckubakalářská 2010 
Hnátek TomášPojetí smrti v archaickém Řeckubakalářská 2009 
Muráriková JanaEstetika v Řecku, vliv mýtu a mýtického myšlení na estetikubakalářská 2009 
Řeháčková TerezaPojetí ženy v anticebakalářská 2009 
Škodová OlgaSexualita v antickém Řeckubakalářská 2009 
Mikloš PetrDémokritos a svět v zajetí kauzalitybakalářská 2008 
Žatecký VladimírPythagorejství a hermetická tradicebakalářská 2008 
Belušová MartinaUmění v Antickém Řeckubakalářská 2007 
Hořínková DarinaParmenidův vznik a zánikbakalářská 2007 
Jeřábek JanSókratova etikabakalářská 2007 
Malantová MartinaRozdílné pojetí dobra ve filozofii Sokrata, Platóna a Aristotelabakalářská 2007 
Murínová JanaCtnost v pojetí antických myslitelůbakalářská 2007 
Plucnarová LeonaHérakleitovo pojetí ohněbakalářská 2007 
Svoboda FilipPrincip-determinovaná svobodabakalářská 2007 
Šebestová DanielaSchopenhauer a jeho pojetí vůle: absolutní determinismus či možnost svobody?bakalářská 2007 


Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Hlavní řešitelPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub