OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Jan Herůfek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:
obor činnosti:humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Herůfek, J. Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky malé přiblížení. Studia comeniana et historica. 2016, č. 95-96, s. 58-69. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě. 2016.
Herůfek, J. Recepce Cavalcantiho konceptu lásky u florentských platoniků. In: Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou filosofií. Ostrava: Katedra filozofie FF OU. 2016.
Herůfek, J. Reuchlinova cesta k absolutní pravdě (ad sapientiam Dei). In: Prawda-Dobro-Piekno III-Jedno czy Wielość. Instytut Filozofii, Wroclaw: Instytut Filozofii. 2016.
Herůfek, J. a Franc, J. Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Herůfek, J. Philosophia naturalis Francesca Zorziho. In: Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Herůfek, J. Předmluva (k Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost). In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostravská univerzita v Ostravě: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 7-10. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
Herůfek, J. Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2015. Interpretationes 4. 152 s. ISBN 978-80-7464-706-2.
Herůfek, J. a Franc, J. Úvodní slovo. In: Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Olomouc: Refugium, 2015. s. 7-12. svazek. ISBN 978-80-7412-225-5.
Herůfek, J. Vita coaetanea / Současný život. Červený Kostelec - Ostrava: nakladatelství Pavel Mervart, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7464-455-9.
Herůfek, J. Flavius Mithridates a židovská kulturní tradice. In: VIA VIATORES QUAERIT. MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. GDYNIA: MUZEUM MIASTA GDYNI. 2014.
Herůfek, J. Koncept "magia naturalis" G. Pica della Mirandola a jeho role na "veřejné" disputaci o Devíti stech tezích. Studia comeniana et historica. 2014, roč. 44, s. 80-112. ISSN 0323-2220.
Herůfek, J. Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Poprad: Katolícka univerzita v Ružomberku. 2014.
Herůfek, J. Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem. 2014.
Herůfek, J. Proces Giovanniho Pica della Mirandola. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7464-699-7.
Herůfek, J. Johannes Reuchlin a tradice prisca theologia. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: FF ZČU Plzeň. 2013.
Herůfek, J. Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 37-56. ISBN 978-80-7464-458-0.
Herůfek, J. Universita di Ferrara. 2013.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. In: Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: CDK, 2012. s. 107-114. ISBN 978-80-7325-301-1.
Herůfek, J. Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, s. 41-55. ISSN 1803-7402.
HORÁKOVÁ, J., SVOBODA, F., Zemčík, T. a Herůfek, J. Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.: Jaká je dnes funkce filosofie vědy?. 2012.
Herůfek, J. Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin. Olomouc: FF UP. 2011.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola and the Christian Kabbalah. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2011, roč. 1, s. 84-107. ISSN 1805-3742.
Herůfek, J. Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals. Acta comeniana. 2011, roč. 25, s. 7-24. ISSN 0231-5955.
Herůfek, J. Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel). In: XXVIII. Mezinárodní Komeniologické Kolokvium: Komenský a soudobá politická teorie a praxe. Uherská Brod: Muzeum J. A. Komenského. 2011.
Herůfek, J. Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení. Listy filologické Folia philologica. 2011, roč. 134, s. 81-93. ISSN 0024-4457.
Herůfek, J. Universita di Pisa. 2010.
Herůfek, J. Universita degli Studi di Firenze. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Janalík VítPolitická filosofie N. Machiavellihodiplomová 2015 
Garba JosefSluneční stát - zdroje, komparace a vlivbakalářská 2017 
Divoka MarekPřírodní filosofie Marsilia Ficina a G. Pica della Mirandolybakalářská 2015 


Vědecké a filosofické poznání přírody
Hlavní řešitelMgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub