FAQ

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci

DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. DOLÁK, Antonín a kol. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci.
Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 306 stran.
ISBN 978-80-7464-847-2.

Kolektivní monografie předkládá studie zabývající se subjektem v moderním prostředí, zejména pak ve vztahu k jazyku, komunikaci a řečovému chování. Kolektivní monografie ukazuje, že jazyk je pro vymezení subjektu čímsi zásadním, zejména v moderním myšlení, ale ukazuje i mimo-jazyková vymezení subjektu na začátku jednadvacátého století.

Monografie vyšla v rámci projektu Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant č. SGS04/FF/2015-2016 s názvem Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii.

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 09. 12. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt