FAQ

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji.

Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji. Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji.
Ostrava 2016.

Publikace představuje vybrané výsledky stejnojmenného vědeckého setkání, které se uskutečnilo v roce 2015 v Polsku. Jednalo se v pořadí již o čtvrtou akci šířeji zaměřeného výzkumného projektu, který řeší roli vzdělance v provincii. Kolektivní monografie se skládá ze dvou částí. V první části (Na okraji filosofie) se šest autorů zaměřuje na témata, která jsou tradičně považována za marginální v rámci hlavního proudu filosofického myšlení. Druhá část knihy (Filosofové v provincii) pojednává o vybraných filosofech napříč dějinami filosofie a nabízí devět různých pohledů na tzv. „regionální“ filosofy od antiky až po současnost.

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 23. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt