FAQ

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně

Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně.Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně.
Překlad a komentář Jan Herůfek. Ostrava: Vivarium FF OU 2015.
Interpretationes sv. 4. 150 s. ISBN 978-80-7464-706-2.

Sicilského učence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míře uplatnit filologické nadání u svých křesťanských zaměstnavatelů. Mithridates pro ně překládal často interpretačně velmi náročné hebrejské náboženské a filosofické texty a svými interpolacemi je christologicky upravoval. Na počátku jeho kariéry stojí zdánlivě málo významná Sermo de passione Domini / Řeč o utrpení Páně (1481), kterou pronesl před papežem Sixtem IV. a sborem kardinálů, aby je v duchu humanistického hesla ad fontes obeznámil s dalšími orientálními jazyky (chaldejština, hebrejština, arabština etc.), jež by měly ještě výrazněji obohatit křesťanskou podobu vzdělanosti. Jeho řeč posléze značně ovlivnila tvorbu italského učence Giovanniho Pica della Mirandola. Právě této problematice je věnována úvodní studie knihy. Druhou část tvoří komentovaný latinsko-český překlad Mithridatova zmíněného díla, doposud nepřeloženého do žádného světového jazyka.

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 22. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt