OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Miloš Matěj

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 206, budova DM
funkce:
obor činnosti:heuristika památkové péče, technické památky
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Matěj, M. Leopold a Paul Kupelwieser. Umění, průmysl a architektura. 1. vyd. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2016. 120 s. ISBN 978-80-87405-35-2.
Jordánová, K., Mertová, P., Slabotínský, R., Matěj, M., Borovcová, A. a Smutný, B. Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska. Technické muzeum v Brně, 2015. 119 s. ISBN 9788087896204.
Borovcová, A., Maren, P., Ryšková, M., Matěj, M. a Jordánová, K. Technické památky Moravy a Slezska: Mapa s odborným obsahem. 2015.
Matěj, M. a Korbelářová, I. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014. 246 s. ISBN 978-80-85034-80-6.
Matěj, M. Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí. Zprávy památkové péče. 2014, roč. 74, s. 303-309. ISSN 1210-5538.
Matěj, M., KLÁT, J., PLCHOVÁ, J. a KYSELÁK, J. Cultural monuments of the Rosice-Oslavany industrial area.. Ostrava: Národní památkový ústav, 2013. 208 s. ISBN 978-80-85034-73-8.
Matěj, M. Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky?. Zprávy památkové péče. 2013, roč. 73, s. 179-186. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist. In: Konference. Freiberg: Technische universitaet Freiberg. 2013.
Matěj, M. Koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr. In: Konference Hornické památky na Ostravsku. Ostrava: VŠB Technická univerzita. 2013.
Matěj, M. Koncepty pro uchování industriálních kulturních památek v Evropě a České republice. In: Konference Industriální kulturní dědictví. Ostrava: Ministerstvo financí České republiky. 2013.
Matěj, M. Technické památky města Hranic a okolí. In: Muzejní večery Městského muzea a galerie v Hranicích. Hranice: Městké muzeum a galerie v Hranicích. 2013.
Matěj, M. Technické památky na Moravě a ve Slezsku. In: cyklus vzdělávacích přednášek. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě. 2013.
Matěj, M., Klát, J., Plchová, J. a Kyselák, J. Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. NPÚ ÚOP v Ostravě, 2012. 208 s. ISBN 978-80-85034-67-7.
Matěj, M. Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.. Zprávy památkové péče. 2012, roč. 72, s. 398-398. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi. Časopis Společnosti přátel starožitnost. 2011, roč. 118, s. 241-248.
Borovcová, A. a Matěj, M. Severní dráha císaře Ferdinanda: Severní dráha císaře Ferdinanda. In: Technical monuments of the Visegrád countries. Bratislava: Jaga Group s.r.o, 2010. s. 99-117. IV.. ISBN 978-80-8076-087-8.
Matěj, M. Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl. Industrie-Kultur. 2009, ISSN 0949-3751.
Matěj, M. a Kynclová, J. Jihomoravský lignitový revír z hlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. s. 214-219. ISBN 978-80-254-6035-1.
Matěj, M., Klát, J. a Korbelářová, I. Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. 1. vyd. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009. 224 s. ISBN 978-80-85034-52-3.
Matěj, M. Limity památkové péče a průmyslové dědictví. In: 5. mezinárodní bienále industriální stopy 2009. Praha: Výzkumnécentrem průmyslového dědictví ČVUT Praha. 2009.
Matěj, M. a Rywiková, D. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov. 2009.
Matěj, M., Borovcová, A., Kynclová, J. a Jordánová, K. Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.. Ostrava. 2009.
Matěj, M. Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009.
Matěj, M. Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009. In: Průmyslová krajina 2009, mezinárodní odborná konference, pořádaná Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Ostrava. 2009.
Matěj, M. XIV International TICCIH Congress ve Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci.. 2009.
Matěj, M. XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě. Zprávy památkové péče. 2009, roč. 69, s. 473-474. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.. In: Konference Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008.. Trnava. 2009.
Matěj, M. Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.. s. 81-84. ISBN 987-80-970-24640-.
Matěj, M., Klát, J. a Korbelářová, I. Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2008. 196 s. ISBN 978-80-85034-41-7.
Matěj, M. Péče o technické a industriální památky. Zprávy památkové péče, č. 5. 2008, roč. 68, s. 415-419. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Promarněná příležitost.... Zprávy památkové péče, č. 4. 2008, roč. 68, s. -331. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii. Zprávy památkové péče, č. 3. 2008, roč. 68, s. 213-218. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works. In: Technical monuments of the Visegrád countries. Polski zwiazek inžynierow i techników budownictva. Krakow: Malopolska Poligrafia Krakow, 2007. Malopolska Poligrafia Krakow, 2007. s. 263-282. ISBN 978-83-9037.
Matěj, M. a Kučová, V. Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO. Ostrava: National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava, 2007. 67 s. ISBN 978-80-85034-02-8.
Matěj, M. a Kučová, V. Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2007. 63 s. ISBN 978-80-85034-01-1.
Matěj, M. a Klát, J. National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava. Ostrava: National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava, 2007. ISBN 978-80-85034-00-4.
Matěj, M. National report. In: 3rd International Conference . Bochum. 2007.
Matěj, M. Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie). In: Technické památky - obnova objektů. Společnost pro technologie ochrany památek - STOP. Praha: Národní muzeum, 2007. s. 13-16.
Matěj, M. Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči. In: Technické památky - obnova objektů. Společnost pro technologie ochrany památek - STOP. Praha: Národní muzeum, 2007. s. 8-12.
Matěj, M. Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway. In: 3rd Intrnational Conference on Industrial Hertitage. Rijeka. 2007.
Matěj, M. a Klát, J. Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2006. 47 s. ISBN 80-85034-34-4.
Matěj, M. Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo. Zprávy památkové péče, č. 5. 2006, roč. 66, s. 399-406. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 163-172. ISBN 80-7368-208-7.
Matěj, M. Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999 - 2004. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Ostrava: Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. s. 52-54, 59-61. ISBN 80-85034-31-X.
Matěj, M. Úvodem. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Ostrava: Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. s. 133-139. ISBN 80-85034-31-X.
Matěj, M. Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy. In: "Složitosti a rozpory" moderní architektury a její památkové ochrany. Ostrava: Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. Národní památkový ústav v Ostravě, 2005. s. 9-15. ISBN 80-85034-32-8.
Matěj, M. a Dvořáková, E. Animace průmyslového dědictví. Zprávy památkové péče, č. 4. 2004, roč. 64, s. -277. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. a Kynclová, J. Obnova národních kulturních památek v Ostravě. Zprávy památkové péče, č. 4. 2004, roč. 64, s. 341-345. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková. In: Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 550-. ISBN 80-7277-160-4.
Matěj, M. Industrie-kultur. Zprávy památkové péče, č. 4. 2003, roč. 63, s. 293-294. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. Památky hornické činnosti. In: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. s. 493-503. ISBN 80-7342-016-3.
Matěj, M. Průmyslové dědictví ostravské aglomerace. In: Muzeologický seminář. Chemnitz. 2003.
Matěj, M. Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková. In: Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl . 1. vyd. Praha: Libri, 2003. s. 616-. ISBN 80-7277-045-4.
Matěj, M., Bajs, P. a Kynclová, J. Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren. In: Rozpravy NTM v Praze 181 . ISBN 80-7037-117-X.
Matěj, M. a Kynclová, J. Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav v Ostravě, 2003. Národní památkový ústav v Ostravě, 2003. s. 133-139. ISBN 80-85034-29-8.
Matěj, M. Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes. Industrie - kultur . 2002, s. 18-21. ISSN 0949-3751.
Matěj, M. Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn. Industrie - kultur . 2002, s. 2-3. ISSN 0949-3751.
Matěj, M. Opomíjená součást kulturního dědictví. Fórum architektury a stavitelství. 2002, roč. X, s. 40-43. ISSN 1210-7395.
Matěj, M. Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace. In: Seminář TICCICH - Textil Section. Bialsko Biala : Seminář TICCICH - Textil Section. 2002.
Matěj, M. Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková. In: Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl . 1. vyd. Praha: Libri, 2002. s. 597-. ISBN 80-7277-044-6.
Matěj, M. Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru. Zprávy památkové péče. 2001, roč. 61, s. 34-.
Matěj, M. Limity indrustriálního skanzenu. Fórum architektury a stavitelství. 2001, roč. 9, s. 61-65. ISSN 1211-5975.
Matěj, M. Pravda posledního pracovního dne. Fórum architektury a stavitelství. 2001, roč. 9, s. 36-39. ISSN 1211-5975.
Matěj, M. Specifický charakter průmyslových a technických památek. In: Otázky ochrany a péče o technické památky a průmyslové dědictví. Ostrava: Státní památkový ústav, 2001. Státní památkový ústav, 2001. s. 48-51. ISBN 80-85034-22-0.
Matěj, M. Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková. In: Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl A-G. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. s. 622-. ISBN 80-7277-043-8.
Matěj, M. Zabytki przemyslu w republike Czeskiej. In: Matěj Miloš: Architektura przemyslowa i zabytki techniki na Slasku w dobie restrukturyzacji Katowice. Katowice: Centrum dziedzictwa kulturowego Górnego Slazska, 2001. Centrum dziedzictwa kulturowego Górnego Slazska, 2001. s. 82-97. ISBN 83-85871-19-5.
Matěj, M. Technické památky a problematika ruin. Zprávy památkové péče. 1998, roč. 58, s. 44-46. ISSN 1210-5538.
Matěj, M. a Ryšková, M. Třinecké železárny z hlediska náprav památkové péče. In: Matěj Miloš: Výroční zpráva r. 1997 . Ostrava: Památkový ústav v Ostravě, 1998. Památkový ústav v Ostravě, 1998. s. 94-97. ISBN 80-85034-17-4.
Matěj, M. a Borovcová, A. Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče. In: Žilinská muniverzita: Železničné pozemné stavby . Žilina: Žilinská univerzita, 1998. Žilinská univerzita, 1998. s. 33-41. ISBN 80-7100-486-3.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
social hub