FAQ

Katedra dějin umění
a kulturního dědictví
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Studentská vědecká konference KCL a KDU 2011

Dne 23. února 2011 se v místnosti E-204 uskutečnila Studentská vědecká konference kateder české literatury a literární vědy a dějin umění a kulturního dědictví.

Průběh akce zdokumentoval dr. Hrtánek:

Moderátor dr. Smolka zahajuje konferenci (1/1)

Část literární

Jiřina Pavlíková seznámila přítomné s Velikonočními a vánočními dramaty v době baroka (1/7)Dana Balcárková zaujala příspěvkem Ženy očima cestovatelů J. Nerudy a H. Heina (2/7)Lucie Šimková mluvila o tom, jak vypadá Prostor v povídkách Jana Čepa (3/7)Stefan Döhnert předvedl divadelní představení na téma Literární sborník 7edm v posledním ročníku (4/7)Přítomné studentky ani nedutaly (5/7)Anna Stojaspalová se zamyslela, jakou roli plní Outsideři, prosťáčci a bloudové v prózách Bohuslava Vaňka-Úvalského (6/7)Hana Říhová uvedla přítomné do problematiky Multimediálních her jako tvůrčího principu Petra Nikla (7/7)

Část uměnovědná

Jan Myška ukázal, jak na Zprostředkování historie a technologie vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder dětem (1/2)Petr Gašpárek předvedl Mlynářskou usedlost rodu Seibertů, vodní dílo Roštín, okr. Kroměříž (2/2)

Atmosféra

Po každé výzvě moderátora se rozpoutala diskuse (1/5)Diskusi vášnivě prožíval dr. David (2/5)Ani prof. Urbanová nezůstávala pozadu (3/5)Klidnou diskutující sílu předvedl doc. Malura (4/5)Mimo času na diskusi publikum pozorně naslouchalo (5/5)

 

Výsledky hlasování diváků

Literatura:

  1. Dana Balcárková
  2. Hana Říhová
  3. Lucie Šimková
  4. Umění:

    1. Jan Myška
Vlastník zprávy: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 03. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt