OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCL
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: jan.malura@osu.cz
telefon: 553 46 1870
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
email: petr.hrtanek@osu.cz
telefon: 553 46 1878
Sekretariát KCL
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
email: romana.grackova@osu.cz
telefon: 553 46 1871
Členové katedry
Profesoři
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny starší české literatury
email: jan.malura@osu.cz
telefon: 553 46 1870
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury
email: svatava.urbanova@osu.cz
telefon: 553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
činnost: současná česká literatura, literární kritika
email: petr.hrtanek@osu.cz
telefon: 553 46 1878
Málková Iva, doc. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století
email: iva.malkova@osu.cz
telefon: 553 46 1876
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura
email: martin.pilar@osu.cz
telefon: 553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D. email: jakub.ivanek@osu.cz
telefon: 553 46 1879
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století
email: zdenek.smolka@osu.cz
telefon: 553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
email: martin.tomasek@osu.cz
telefon: 553 46 1879