OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra české literatury a literární vědy

Jakub Ivánek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Ivánek, J. a Urbanová, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7464-935-6.
Ivánek, J. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.
Ivánek, J. Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Art on Campus: The Public Art Collection at VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 153 s. ISBN 978-80-248-4130-4.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146-162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.
Ivánek, J., Malura, J. a Szturcová, M. Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 79-92. ISBN 978-83-945669-0-6.
Ivánek, J. Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století. Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 47-70. ISSN 0037-6833.
Ivánek, J. Ostravské sochy: Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. 2015.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Ivánek, J. Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 86-110. Spisy Ostravské univerzity v Ostravě 264/2012. ISBN 978-80-7464-176-3.
IVÁNEK, J. Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 1-25. ISSN 0009-0468.

Všechny publikace

Ivánek, J. a Hruška, P. Genius loci sadu Milady Horákové. In: Ostravská muzejní noc. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2017.
Ivánek, J. Karviná (nejen) panelová a ocelová: Umělecky zajímavé objekty na karvinských sídlištích. Karviná: Spolek česko-slovensko-polského přátelství. 2017.
Ivánek, J. a Urbanová, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7464-935-6.
Ivánek, J. Olbram Zoubek skončil svůj životní běh. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2017, roč. 7, s. 22-23. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Ostravský sad Milady Horákové a jeho umělecká výzdoba. In: Tematický workshop pro studenty grafického designu. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta umění. 2017.
Ivánek, J. Památník revolučních bojů Vladislava Gajdy. In: Ostrava. Festival pro náměstí 31/3-28/4/17 Ostrava. s. 10-11.
Havlíček, J., Nerad, F., Ivánek, J., Pokludová, A., Strakoš, M., Svobodová, M. a Sidiropulu Janků, K. Park / SAD DR MH. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-981-3.
Ivánek, J. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.
Szturcová, M. a Ivánek, J. Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století. In: Knižní kultura 19. století. Jindřichův Hradec: Muzeum Jindrichohradecka. 2017.
Ivánek, J. Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu V (4) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2017. s. 20-25.
Ivánek, J. Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu V (2) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2017. s. 23-25.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2017, roč. 7, s. 7-12. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje. In: Veřejné umění / První ročník odborného sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu. 2017.
Ivánek, J. University St. Kliment Ohridski, Sofia. 2017.
Ivánek, J. Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Art on Campus: The Public Art Collection at VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 153 s. ISBN 978-80-248-4130-4.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146-162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.
Ivánek, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů). In: Básně a místa / Poems and Places International Conference Schedule. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Ivánek, J., Malura, J. a Szturcová, M. Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 79-92. ISBN 978-83-945669-0-6.
Ivánek, J. Nejen Ostravské sochy. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2016.
Ivánek, J. Ostravské sochy mají jeden rok. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu IV (4) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2016. s. 15-19.
Ivánek, J. Plastiky Rudolfa Valenty a Karla Nepraše z Mezinárodního sympozia prostorových forem. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu IV (2) . Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2016. s. 5-8.
Ivánek, J. a Muryc, J. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. 2016.
Ivánek, J. Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu. In: Památka moderní architektury v novém. Seminář k památkové obnově nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě. 2016.
Ivánek, J. Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu. In: Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2016. s. 85-90. ISBN 978-80-85034-93-6.
Ivánek, J. Sochy a plastiky v Karviné-Hranicích. Karviná: Okrašlovací spolek Karviná. 2016.
Ivánek, J. Sochy a plastiky v Karviné-Ráji. Karviná: Okrašlovací spolek Karviná. 2016.
Ivánek, J. Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje. In: Sochařské dílo ve veřejném prostoru od poloviny 20. století po současnost. Brno: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně. 2016.
Ivánek, J. Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století. Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 47-70. ISSN 0037-6833.
Ivánek, J. Již Slunce z Hvězdy vyšlo?. Česká literatura. 2015, roč. 63, s. 277-283. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova. In: Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova. Havířov: Důl architektury, z. s. 2015.
Ivánek, J. Ostravské sochy: Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. 2015.
Malura, J., Ivánek, J. a Szturcová, M. Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: FF Ostravské univerzity v Ostravě - Akademie Jana Długosze v Čenstochové - Nadace Silva rerum Polonarum - Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 3. 3. StudentOff. 2015.
Tomášek, M., Malura, J. a Ivánek, J. Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.. 2015.
Ivánek, J. Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu III (1). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. s. 30-34.
Ivánek, J. Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu III (3). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2015. s. 23-27.
Ivánek, J. a STRAKOŠ, M. Z Výškovic do Zábřehu. In: Ostravská muzejní noc. Ostrava: Antikvariát a klub Fiducia. 2015.
Ivánek, J. Jánské Koupele a jejich historie do přelomu 19. a 20. století. In: Cyklus přednášek o. s. Za Opavu a Slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum. 2014.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek čtení: příprava a moderování večera studentské literární tvorby, 10. 11. StudentOFF. 2014.
Ivánek, J. Pořád jsme "lapkové": S husitským farářem a výtvarníkem Lumírem Čmerdou rozmlouval Jakub Ivánek. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (3). Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 14-22.
Ivánek, J. Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století. In: Historizace střední Evropy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd. 2014.
Ivánek, J. Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století. In: Valašsko - historie a kultura. Ostrava; Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 469-489. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Ivánek, J. Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Ivánek, J. Směrník v Havířově, Václav Uruba a mizející sochy.... In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (1). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 17-21.
Urbanová, S., Dokoupil, L., Kadlec, P. a Ivánek, J. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Ivánek, J. Vítací poutače Ostravy neboli Vstupy do města kdysi a nyní. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (4). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 20-22.
Ivánek, J. Zboření vítacího poutače Ostravy v Petřkovicích. Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2014, roč. 4, č. 2, s. 32-34. ISSN 1804-6967.
Ivánek, J. Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu. In: Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacícho spolku Za krásnou Ostravu II (2). Ostrava: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 2014. s. 19-22.
Ivánek, J. Barokní písně o svatých a zastavení nad termínem "kramářská píseň". In: Staročeský dýchánek. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. 2013.
Ivánek, J. Kniha o paliči knih?. Česká literatura. 2013, roč. 61, s. 919-925. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 1. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 572 s. ISBN 978-80-7464-386-6.
Ivánek, J. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (CD-ROM). 2013.
Ivánek, J. PAPSDORF, Felix: heslo pro Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Suupplementum č. 2. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum č. 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 109-110. ISBN 978-80-7464-459-7.
Ivánek, J. Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia, 2013. s. 123-131. 27. ISBN 978-80-86904-47-4.
Tomášek, M. a Ivánek, J. Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury: např. 23. 2., 29. 3. Klub Fiducia. 2012.
Ivánek, J. Prezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Sympozium KRAJINA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Ivánek, J. Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 86-110. Spisy Ostravské univerzity v Ostravě 264/2012. ISBN 978-80-7464-176-3.
Ivánek, J. Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních. In: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 126-141. ISBN 978-80-7422-218-4.
Malura, J. a Ivánek, J. Jezuité v českých zemích. Česká literatura : časopis pro literární vědu. 2011, roč. 59, s. 936-945. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. 2011.
Ivánek, J. Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně: Krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z Městského muzea v Čáslavi. Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická. 2011, roč. 14, č. 2, s. 3-22. ISSN 1213-2144.
Ivánek, J. Písně o svatých v české barokní literatuře. 2011.
Ivánek, J. Příspěvek k netradičním konstrukcím identity mužských světců v českých barokních písních. In: Konstrukce mužské identity v minulosti a současnosti. Olomouc: Katedra historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc. 2011.
Ivánek, J. Smutné vale vám, Pražané, dávám a se loučím. Protimluv. 2011, s. 40-43. ISSN 1802-0321.
IVÁNEK, J. Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 1-25. ISSN 0009-0468.
IVÁNEK, J. Zeitliche aktuelle Lieder von Heiligen unter tschechischen auf Märkten verkauften Drucken vom Ende des 17. bis den Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Church and Ethnicity in History. Ostrava: University of Ostrava, 2011. University of Ostrava, 2011. s. 202-209. ISBN 978-80-7368-940-7.
Ivánek, J. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Česká literatura. 2011, roč. 59, č. 2, s. 261-265. ISSN 0009-0468.
IVÁNEK, J. Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky. In: Nultý ročník konferencie doktorandov V4 v Ostravě - Cirkev a etnikum v dejinách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
IVÁNEK, J. Genologická analýza českých barokních písní o svatých. In: Žánrové aspekty starší literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 121-147. ISBN 978-80-7368-854-7.
IVÁNEK, J. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-852-3.
IVÁNEK, J. Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče). In: Język, literatura i kultura Czech 2. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2009. s. 37-49. ISBN 978-83-926153-3-1.
IVÁNEK, J. KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl. 2009.
IVÁNEK, J. Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně. In: VI. medzinárodná študentská a doktorandská vedecká konferencia. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2009.
IVÁNEK, J. Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně (nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi). In: Rara avis. Zborník z VI. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, 28.-29. apríl 2009. Ed. Peter Gregorík. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 5-15. ISBN 978-80-8105-153-1.
IVÁNEK, J. Plesej, plesej, celá země vlaská. Protimluv. 2009, roč. 8, č. 3, s. 13-15. ISSN 1802-0321.
IVÁNEK, J. Pokus o genologický rozbor českých barokních písní o svatých. In: IV. sympózium Pietas Christiana Laicorum. Kláštorisko: Univerzita Komenského v Bratislave. 2009.
Ivánek, J. Dějiny zemědělství v Rakouzském Slezsku v letech 1848 - 1914. (Základní vývojové tendence.). 2008.
Ivánek, J. Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče). Ratiboř. 2008.
Ivánek, J. Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice). Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 1, s. 13-21. ISSN 1211-3131.
Ivánek, J. Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr). Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 3, s. 252-261. ISSN 1211-3131.
Ivánek, J. Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky. Časopis Slezského zemského muzea. 2008, roč. 57, č. 1, s. 93-93. ISSN 1211-3131.
IVÁNEK, J. Ostravské zámky: Panská sídla a boj o jejich zachování. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. 50 s. ISBN 978-80-7329-165-5.


AutorNázev práceTypRok
Kalíková AdélaDruhý život Petra Chelčickéhodiplomová 2017 
Szturcová MonikaMARIÁNSKÉ KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ NA PŘÍKLADU SBÍRKY KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ MUZEA TĚŠÍNSKAdiplomová 2015 
Zimná IvetaBiblické skladby Františka Raymannadiplomová 2014 


Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů, Sponzorské dary
Stavukončený
facebook
rss
social hub