FAQ

Katedra české literatury
a literární vědy
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Charakteristika KCJ

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v následujících oborech:

  • český jazyk a literatura (bakalářské studium, magisterské studium – jednooborové nebo dvouoborové, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd; obory jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • učitelství českého jazyka pro střední školy (magisterské dvouoborové studium; obor je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • čeština pro cizince (magisterské jednooborové studium; obor je určen cizincům - nerodilým mluvčím, absolventům bakalářského studia bohemistiky, slavistiky nebo příbuzných oborů),
  • český jazyk (doktorské studium v prezenční nebo distanční formě – Ph.D.)

Obory vyučované katedrou tvoří "základní" povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz "vědecko-výzkumné aktivity", např. onomastika, kvantitativní lingvistika). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně "přizpůsobit" studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí. V důsledku toho mají studenti možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti - zejména účastníci výměnného programu Erasmus - mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.

Vědecko-výzkumné aktivity

Kromě výuky je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).

Další výzkumná témata realizovaná na katedře:

  • elektronická komunikace (internetová komunikace),
  • současný mluvený a psaný český jazyk,
  • jazyk médií a reklamy.
Vlastník zprávy: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. | Aktualizováno: 24. 11. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt