FAQ

Katedra české literatury
a literární vědy
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Úspěch studentek katedry české literatury a literární vědy na celostátní literárněvědné konferenci

Ve dnech 24. a 25. dubna 2014 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze konal třináctý ročník celostátní studentské konference, tentokrát na téma Psaní jako (tvůrčí) proces. Studenti ostravské literárněvědné bohemistiky se na této prestižní akci již delší dobu opakovaně umisťují na oceňovaných místech, ovšem letos dosáhli úspěchu mimořádného. Katedru české literatury a literární vědy a potažmo celou Filozofickou fakultu OU zde reprezentovaly studentky Petra Knesplová (bakalářské studium), Bc. Monika Szturcová (navazující magisterské studium) a Mgr. Aneta Mladějovská (doktorské studium). Téma konference bylo sice dosti specifické, nicméně jmenované studentky se s ním dokázaly ve svých referátech a prezentacích vyrovnat a dvě z nich dosáhly v poměrně silné konkurenci (nejen tuzemských, ale též slovenských a polských referujících) na nejvyšší příčky v obou hodnocených kategoriích. Odborná porota nakonec udělila Cenu Vladimíra Macury za první místo v kategorii pregraduálních studentů Monice Szturcové (za příspěvek Variantnost kramářských písní na příkladu mariánských kramářských písní s poutní tematikou ze sbírek Muzea Těšínska), stejnou cenu pak v kategorii postgraduálních studentů získala Aneta Mladějovská (za příspěvek Zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou aneb Vyhrabáno z oulehlí). Význam takového dvojnásobného úspěchu je ještě zesilován faktem, že v některých předešlých ročnících této konference nebyla cena za první místo udělena. Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho pracoviště a gratulujeme!

Petra Knesplová (1/3)Bc. Monika Szturcová (2/3)Mgr. Aneta Mladějovská (3/3)

Vlastník zprávy: doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 05. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt