OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bílková Kristýna, Mgr. email:
telefon: 553 46 1865
Brumarová Denisa, Mgr. email:
telefon:
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
email:
telefon: 553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
email:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1938
Jandová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
email:
telefon: 553 46 1863
Jirousková Máša, Mgr. email:
telefon:
Klemensová Tereza, Mgr. email:
telefon: 553 46 1865
Krahulcová Lenka, Bc.
sekretářka KCJ
email:
telefon: 553 46 1861
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový specialista katedry
činnost: obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
email:
telefon: 553 46 1862
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
email:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Maruš Jakub, Mgr.
činnost: historická gramatika, syntax, historická syntax, etymologie
email:
telefon: 553 46 1864
Medveďová Zuzana, Mgr.
činnost: aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka
email:
telefon: 553 46 1861
Místecký Michal, Mgr. Bc. Bc., Ph.D. email:
telefon:
Pavlíková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
email:
telefon: 553 46 1864
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc.
činnost: stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
email:
telefon: 553 46 1863
Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
činnost: čeština pro cizince
email:
telefon: 553 46 1865
facebook
rss
social hub