FAQ

Katedra českého jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KCJ
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkadavidzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1860, 597 09 1860
604 159 745
 
Čech Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkacechzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 1862, 597 09 1862
 
Sekretariát KCJ
Krahulcová Lenka, Bc. e-mail: lenkatečkakrahulcovazavináčosutečkacz
sekretářka KCJ
 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Členové katedry
Docenti
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkadavidzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
 
telefon: 553 46 1860, 597 09 1860
604 159 745
 
Jandová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkajandovazavináčosutečkacz
činnost: morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
 
telefon: 553 46 1863, 597 09 1863
 
Odborní asistenti
Čech Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkacechzavináčosutečkacz
tajemník katedry
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
 
telefon: 553 46 1862, 597 09 1862
 
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: miroslavtečkakubatzavináčosutečkacz
projektový specialista katedry, poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
činnost: obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
 
telefon: 553 46 1862, 597 09 1862
 
Maruš Jakub, Mgr. e-mail: jakubtečkamaruszavináčosutečkacz
činnost: historická gramatika, syntax, historická syntax, etymologie
 
telefon: 553 46 1864, 597 09 1864
 
Radková Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkaradkovazavináčosutečkacz
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
 
telefon: 553 46 1864, 597 09 1864
 
Lektoři
Suchá Zdeňka, Mgr. e-mail: zdenkatečkasuchazavináčosutečkacz
činnost: čeština pro cizince
 
telefon: 553 46 1865, 597 09 1865
 
Externisté
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:  
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
553 46 1879, 597 09 1879
 
Medveďová Zuzana, Mgr. e-mail:  
činnost: aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka
 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc. e-mail: hanatečkasrpovazavináčosutečkacz
činnost: stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
 
telefon: 553 46 1863, 597 09 1863
 
Tobolová Veronika, Bc. e-mail: veronikatečkatobolovazavináčosutečkacz
činnost: čeština pro cizince
 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 

Doktorandi Katedry českého jazyka

Seznam doktorandů
Mgr. Kristýna Bílková
téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

e-mail: A14618zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Denisa Brumarová
téma dizertační práce: Jazyková stránka televizních pořadů pro děti

e-mail: A13616zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Rostislav Gromnica
téma dizertační práce: Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice

e-mail: A13619zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Przemysław Homa
téma dizertační práce: Manipulace v polské a české politické reklamě po roce 2005 - srovnávací analýza

e-mail: A16608zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Tereza Klemensová
téma dizertační práce: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

e-mail: A15617zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Lucie Pavlíková
téma dizertační práce: Adaptace lexikálních germanismů v různých druzích slangů

e-mail: A14620zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Jana Rausová
téma dizertační práce: Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit

e-mail: A14619zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Petr Sádlo
téma dizertační práce: Včleňování anglického lexikonu počítačových her do češtiny

e-mail: A16630zavináčstudenttečkaosutečkacz
Mgr. Markéta Strakošová
téma dizertační práce: Slovní bohatství textů se zaměřením na slohové práce žáků základní školy

e-mail: A16631zavináčstudenttečkaosutečkacz
Vlastník zprávy: Mgr. Jakub Maruš | Aktualizováno: 04. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt