FAQ

Katedra českého jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR na FF OU

logo

Od ledna 2014 je Katedra českého jazyka Filozofické fakulty OU jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkoušky jsou určeny všem cizincům, kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

logolink

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. | Aktualizováno: 07. 04. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt