Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCJ
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: jaroslav.david@osu.cz
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email: radek.cech@osu.cz
telefon: 553 46 1862
Sekretariát KCJ
Krahulcová Lenka, Bc.
sekretářka KCJ
email: lenka.krahulcova@osu.cz
telefon: 553 46 1861
Členové katedry
Docenti
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
email: jaroslav.david@osu.cz
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Jandová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
email: eva.jandova@osu.cz
telefon: 553 46 1863
Odborní asistenti
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
email: radek.cech@osu.cz
telefon: 553 46 1862
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový specialista katedry
činnost: obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
email: miroslav.kubat@osu.cz
telefon: 553 46 1862
Maruš Jakub, Mgr.
činnost: historická gramatika, syntax, historická syntax, etymologie
email: jakub.marus@osu.cz
telefon: 553 46 1864
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
email: lucie.radkova@osu.cz
telefon: 553 46 1864
Lektoři
Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
činnost: čeština pro cizince
email: zdenka.sucha@osu.cz
telefon: 553 46 1865
Externisté
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
email:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Medveďová Zuzana, Mgr.
činnost: aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka
email:
telefon: 553 46 1861
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc.
činnost: stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
email: hana.srpova@osu.cz
telefon: 553 46 1863
Tobolová Veronika, Bc.
činnost: čeština pro cizince
email:
telefon: 553 46 1861