Seminární knihovna KČJ

logo
  1. Student se při příchodu do knihovny prokáže platným průkazem ISIC, popř. jiným platným studentským průkazem. Zapíše do sešitu návštěv. Při odchodu se odepíše.
  2. Literaturu lze studovat pouze prezenčně. Knihy se nepůjčují domů.
  3. Výjimku mají pouze vyučující, a to pouze pro krátkodobé výpůjčky. Na místo, kde je umístěna vypůjčená kniha, vloží lístek se zkráceným názvem, signaturou, svým jménem a datem výpůjčky. Lístky jsou k dispozici v knihovně.
  4. Pokud si student chce pořídit xerokopii, může požádat službu nebo paní sekretářku. Cena jednostranné kopie formátu A4 je 2 Kč.
  5. V zájmu zachování uspořádání knihovny je třeba knihy vracet na původní místo.
  6. Do knihovny je zakázáno vstupovat s kabáty, bundami, velkými taškami nebo batohy. Svrchní oblečení a zavazadla si studenti mohou odložit buď v šatně, popř. v dopoledních hodinách na sekretariátě katedry.
  7. Vstup s nápoji je dovolen. Nápoje je však zakázáno dávat na velký stůl uprostřed, který slouží pouze pro studium literatury.
  8. V knihovně je dovoleno mluvit, pokud tím nejsou rušeni ostatní studující.

Kontakty:

  • e-mail: (pouze v dopoledních hodinách)
  • telefon: 597 091 861 (pouze v dopoledních hodinách)
Provozní doba seminární knihovny:
pondělí9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
středa9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek9:00 - 11:00,  

Jak hledat v knihovně?

V katalogu Univerzitní knihovny OU najdete informaci, zda je kniha v naší knihovně, či nikoliv. V interním katalogu umístěném na webu katedry najdete informaci, kde je kniha konkrétně lokována, např. Dialektologie, Sociolingvistika, Historie, popř. informaci o lokaci v pracovně konkrétního vyučujícího.