OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Petr Kopecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 321, budova DM
funkce:
obor činnosti:britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1806
553 46 1895
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997 – 1999Mgr. (s vyznamenáním) v oboru Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Ostravské univerzity)
1994 – 1997Bc. v oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ (FF Ostravské univerzity)
1990 – 1994Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm

Kvalifikace

2015Habilitace docentem v oboru Dějiny anglické a americké literatury (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
2006Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura (FF Univerzity Palackého v Olomouci)

Zaměstnání, praxe

1999 – dosudFF Ostravské univerzity

Odborné zaměření

Angloamerická literatura
Literatura o přírodě, ekokritika
Recepce americké literatury

Akademické funkce a členství v orgánech

2014 – 2017proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF Ostravské univerzity
2014 – dosudčlen Vědecké rady FF Ostravské univerzity
2009 – 2012předseda Akademického senátu FF Ostravské univerzity

Vybrané projekty a granty

2014Ztracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech. Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity v Ostravě SGS8/FF/2014.
2010 – 2012Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: Literární bitva o Kalifornii. Postdoktorský grant GA ČR P406-10-P297 (výsledky projektu hodnoceny oborovou komisí GA ČR jako vynikající).
2010 – 2011The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Canadian Studies FRP Award. International Council for Canadian Studies.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudhodnotitel (Národní akreditační úřad)
2017 – dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity
2014 – dosudčlen odborného verifikačního a hodnotícího panelu (při RVVI) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (společenské, humanitní a umělecké vědy)
2013 – dosudčlen širší redakční rady Lexington Books: Ecocritical Theory and Practice
2013 – dosudčlen John Steinbeck Society of America
2012 – dosudHonorary Ambassador of the Fulbright Commission
2012 – dosudčlen Robinson Jeffers Association
2011 – dosudčlen European Association for the Study of Literature, Culture, and the Environment (EASLCE)
2004člen výběrové komise při Úřadu vlády ČR (v rámci projektu EU do škol)
2000 – dosudčlen České a slovenské asociace amerikanistů (CSAA)

Působení v zahraničí

10. 3. – 15. 3. 2014John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin. Výzkumný pobyt. Berlín, Spolková republika Německo
13. 6. – 17. 7. 2011University of British Columbia. Výzkumný pobyt (Faculty Research Program Award, International Council for Canadian Studies). Vancouver, Kanada
4. 8. – 15. 9. 2010San José State University. Výzkumný pobyt (v rámci postdoktorského projektu GA ČR). San José, Spojené státy americké
30. 1. – 13. 2. 2006Bloomsburg University. Přednáškový a výzkumný pobyt (Bloomsburg University Internal Grant). Bloomsburg, Spojené státy americké
7. 7. – 14. 7. 2005Cambridge Seminar on Contemporary British Literature (grant Britské rady). Cambridge University, Cambridge, Velká Británie
2. 10. – 11. 7. 2004San José State University. Výzkumný pobyt (Fulbright-Masarykovo stipendium). San José, Spojené státy americké


Všechny publikace

Kopecký, P. Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck. In: H. Bergthaller, P. Mortensen. Framing the Environmental Humanities. Leiden, Boston: Brill / Rodopi, 2018. s. 139-154. ISBN 978-90-04-35884-3.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Filozofická fakulta OU, 15. 11. 2017. 2017.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Centrum PANT, 14. 11. 2017. 2017.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations. In: Fluid Frontiers: New Currents in Marine Environmental History. Cambridge: The White Horse Press, 2015. s. 52-62. ISBN 978-1-874267-86-7.
Kopecký, P. The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia. In: The Wild That Attracts Us: New Critical Essays on Robinson Jeffers. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. s. 223-254. ISBN 978-0-8263-5577-5.
Kopecký, P. Americká literatura a hlubinná ekologie. In: Literatura a film bez hranic: workshop PhD. studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kopecký, P. Czeching American Nature Images: Robinson Jeffers? Environmental Poetry in Communist Czechoslovakia. In: Framing Nature: Signs, Stories and Ecologies of Meaning. Tartu: European Association for the Study of Literature, Culture and Environment, University of Tartu. 2014.
Kopecký, P. Geological Imagination in California Literature. In: From Theory to Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014.
Kopecký, P. Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968. In: American in Foreign Media: America in Foreign Media 2013-09-06 Olomouc. Olomouc: Palackého univerzita v Olomouci, 2014. Palackého univerzita v Olomouci, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-244-4362-1.
Kopecký, P. The Grapes of War: Jeffers, Steinbeck and the National Narrative. In: America: Justice, Conflict, War. Haag: European Association for American Studies. 2014.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Literary America under Review: The Cold War of Words Between 1948 and 1968. In: America in Foreign Media. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Kopecký, P. Petrifying Verse: Geopoetry and Anthropocentrism. In: Ecological Encounters: Agency, Identity, Interactions. University of Surrey, Guildford: University of Surrey. 2013.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The California Crucible: LIterary Harbingers of Deep Ecology. 2. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. 196 s. ISBN 978-3659332500.
Kopecký, P. The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Moravian Journal of Literature and Film. 2013, č. 4, s. 63-79. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Toulky s Johnem: Steinbeck jako průvodce nesvobodným Československem. Host. 2013, s. 57-66. ISSN 1211-9938.
Kopecký, P. University of Jaén. 2013.
Kopecký, P. Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 3, s. 117-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Literární krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. In: Sympozium Krajina. Ostrava. 2012.
Kopecký, P. Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck. American and British Studies Annual. 2012, č. 5, s. 124-138. ISSN 1803-6058.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. San José State University. 2012.
Kopecký, P. Where Jeffers Country Meets Steinbeck Country: Interrelation and Inspiration. In: Posthumous Reputation ? The Only Kind Worth Considering. Pacific Grove, Kalifornie: Robinson Jeffers Association. 2012.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck?s (Deep) Ecological Explorations. In: Final Frontiers: Exploring Oceans, Islands, and Coastal Environments. Rockland, Maine: Rachel Carson Center, Island Institute. 2011.
Kopecký, P. Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe. 2011.
Kopecký, P. John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 3, č. 3, s. 145-164. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc. Comparative American Studes. 2011, č. 9, s. 204-216. ISSN 1477-5700.
Kopecký, P. University of British Columbia. 2011.
Kopecký, P. Czeching the beat, beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture. 2010, č. 3, s. 97-103. ISSN 1754-1328.
Kopecký, P. San José State University, USA. 2010.
Kopecký, P. Steinbeck Behind the Iron Curtain. In: Steinbeck Festival. Salinas, Kalifornie: National Steinbeck Center. 2010.
Kopecký, P. The Frontier in Motion: Where Does it Lead US?. In: America in Motion. Olomouc: Palacký University, 2010. Palacký University, 2010. s. 95-107. ISBN 978-80-244-2458-3.
Kopecký, P. From Ego to Eco: John Muir's Legacy. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 138-144. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Jazz, Poetry, Ethnicity and Democracy in the Work of Gary Snyder. Moravian Journal of Literature and Film. 2009, roč. 1, č. 1, s. 81-87. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Mary Austin Crossing Boundaries. Ars Aeterna. 2009, roč. 1, č. 1, s. 27-34. ISSN 1337-9291.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture Language and Literature Across Border Regions. Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. s. 251-258. ISBN 978.
Kopecký, P. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře. 2008.
Kopecký, P. My Daisy Book. 2008.
Kopecký, P. Noam Chomsky: intelektuální gigant, či monstrum?. In: Intervence. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2008. s. 189-197. ISBN 978-80-242-2143-4.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture, Language and Literature Across Border Regions. Košice. 2008.
Kopecký, P. Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis. In: Languages, Literature and the Challenges of the New Century. Káhira. 2007.
Kopecký, P. Monoculture versus Multiculture: Gary Snyder's Perspective. In: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 66-72. ISBN 978-80-7395-017-0.
Kopecký, P. Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007. 2007.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 202 s. ISBN 978-80-7368-318-4.
Kopecký, P. Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. 2006.
Kopecký, P. Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. In: EAAS Biennial Conference - Conformism, Non-conformism and Anti-conformism in the Culture of the United States. Nikósie, Kypr. 2006.
Kolář, S. a Kopecký, P. EAAS, University of Cyprus, Nicosia. Nicosia. 2006.
Kopecký, P. Ecocriticism in a Nutshell. In: Guest lecture. Bloomsburg University. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kopecký, P. Imaginární kontinenty a arkádie (rozhovor s Jimem Cracem). Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu. 2006, č. 4, s. 42-50. ISSN 0862-6928.
Kopecký, P. Nature Writing in American Literature: Inspirations, Interrelations, and Impacts of California Writers on the Deep Ecology Movement. Trumpeter:Journal of Ecosophy. 2006, roč. 22, č. 9, s. 77-89. ISSN 0832-6193.
Kopecký, P. The Growing Field of Ecocriticism. In: Guest lecture. Bucknell University. 2006.
Kopecký, P. The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in the Heart of Europe. In: Considering America from Inside and Out: A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 70-80. ISBN 80-7368-210-9.
Kopecký, P. Their Place in Space: Five Responses to Place in California Literature. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 123-132. ISBN 80-7368-165-X.
Kopecký, P. Thoroughly Through Thoreau. In: Guest lecture. Bloomsburg University: Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Jim Crace's Imaginary Continent. LINK. 2005, roč. 1, č. 12, s. 30-33.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě): Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) 2004-10-22 Budmerice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. s. 270-275. ISBN 80-89197-27-2.
Kopecký, P. Nadechnout se (2. vydání). 2005.
Kopecký, P. The Ecological Vision of Robinson Jeffers. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 41-50. ISBN 80-7368-045-9.
Kopecký, P. The Story of John Steinbeck in Communist Czechoslovakia. Steinbeck studies. 2005, roč. 16, s. 81-90. ISSN 0898-7734.
Kopecký, P. California Nature Writers and the Deep Ecology Movement. In: Guest lecture. Department of Biological Sciences San José State. 2004.
Kopecký, P. Deeply Californian: California Literature and Deep Ecology. In: Joint Conference of the National PCA/ACA and the SW/Texas PCA/ACA. San Antonio, Texas. 2004.
Kopecký, P. Environmental Philosophy in California. In: Guest lecture. Sierra College - Rocklin, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. Harbinger of Biocentrism: Robinson Jeffers at His Deepest. In: 10th Annual Robinson Jeffers Association Conference. Carmel, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Konference k 80. výročí otevření studia anglistiky a amerikanistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Budmerice. 2004.
Káňová, J. a Kopecký, P. Module 2B : selected chapters from British studies: British parliamentary democracy. 2004.
Kopecký, P. Rašení a zrání na poli ekokritiky. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2004, roč. 8, č. 2-3, s. 279-282. ISSN 1212-5547.
Kopecký, P. San José State University. 2004.
Kopecký, P. Science and the Deep Ecological Current in California Literature. In: Guest lecture. University of the Incarnate Word San Antonio. 2004.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities - San José State University. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Na cestě po americkém jihozápadu [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornské Vánoce [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornie rozmanitá [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Texaské dny [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornie a literární ekologie [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Literatura a věda [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Angličtí pasažéři na potápějící se lodi. Tvar. 2003, roč. 14, č. 5, s. 8-8. ISSN 0862-657X.
Kopecký, P. California Nature Writings and Deep Ecology. In: Joint lecture with S. Ananda Kulasooriya - Global Studies Institute Lecture Series. San José State University. 2003.
Kopecký, P. Czeching the Environment. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities. 2003.
Kopecký, P. Literární Magazín. Tvorba George Orwella a překlad románu [Rozhlasová relace].. ČRo 3 - Vltava. 2003.
Kopecký, P. Orwell, G.: Nadechnout se. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornské listy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Nadějné vyhlídky [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Vikýř-literární týdeník. Anglistika, překlad románu George Orwella [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Letem světem občanské neposlušnosti. Tvar. 2002, roč. 17, č. 10, s. 14-14. ISSN 0862-657X .
Kopecký, P. Medvěd, Faulkner a my. Nový prostor. 2000, roč. 2, č. 5, s. 13-13. ISSN 1213-1911.
Kopecký, P. Pomník (za)pomníkem. Literární noviny. 2000, roč. 11, č. 3, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Kopecký, P. THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies. In: 'Nature's Nation' Reconsidered: American Concepts of Nature from Wonder to Ecological Crisis. Graz. 2000.
Kopecký, P. Environmental Racism. 1997.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub