Studentská konference na katedře anglistiky a amerikanistiky

Na katedře anglistiky a amerikanistiky je každoročně příchod jara doprovázen další příjemnou událostí - studentskou konferencí. Konference je vhodnou platformou pro studenty, kteří se chtějí o výsledky svého bádání podělit s kolegy z řad posluchačů i vyučujících. Nabízí jedinečnou příležitost, jak získat zpětnou vazbu, podněty a motivaci k další badatelské práci.

Tematické zaměření příspěvků pokrývá celou škálu oborů, které se na katedře vyučují. Své místo zde mají lingvistické, translatologické i literárně-kulturní referáty. Každým rokem se při této příležitosti prezentují studenti celé triády programů, které katedra nabízí, tedy frekventanti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Po každém příspěvku následuje všeobecná diskuze, která je mj. užitečnou průpravou pro obhajobu.

Vystoupení na konferenci nemusí být ale pouze generální zkouškou na obhajobu, jde i o cennou zkušenost s vystupováním před publikem, která přijde vhod v jakékoli budoucí profesi. Pro někoho může znamenat vykročení na akademickou dráhu, která může započít třeba doktorským studiem na naší katedře. Pokud nejsou tyto důvody dostatečně pádné, pak už snad jen zbývá dodat, že nejlepší příspěvky jsou ohodnoceny finanční odměnou.

Máte-li zájem vystoupit na příštím konferenci, obraťte se na některého z vyučujících, nejlépe na vedoucí vaší kvalifikační práce. Jasnější představu o charakteru příspěvků můžete získat v přiloženém programu konference z jara 2011.

Student Conference 2011

Organizing committee:

Student Conference 2011
9:00 a.m. session
Tomáš Pecháček (3rd year, B.A. studies)Lexical Patterning in Economic Texts
Igor Drápala (3rd year, B.A. studies)Communication Strategies in Teleshopping
Jana Orlíková (3rd year, B.A. studies)Khaled Hosseini: The Linguistic Analysis of the Novel The Kite Runner
Markéta Hrušková (2nd year, B.A. studies)Witchcraft and Superstitions in the Isle of Man
Coffee break
Michaela Staňová (1st year, M.A. studies)Symbols in Dara Horn's The World to Come
Veronika Kočurová (2nd year, M.A. studies)The Possibilities of Translating 'Lordy!': On Lexical Differences in Two Translations of Tom Sawyer
Barbora Blažková (2nd year, Ph.D. studies)Reading Between the Lines: Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Tereza Malčíková (2nd year, Ph.D. studies)Metadiscourse: When Language Speaks about Itself