Kruh moderních filologů - pobočka při Filozofické fakultě Ostravské univerzity

logo  

KRUH MODERNÍCH FILOLOGŮ
CZECH MODERN LANGUAGE ASSOCIATION

Universita Karlova, Filosofická fakulta,
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic

www.kmof.cz

Pobočka KMF při Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Předseda:

Výbor:

Činnost pobočky:

Rok 2015
18. 11.doc. Justin Quinn, Ph.D.
The reception of Wallace Stevens in the Czech Republic

24. 02.Larry Mobley, J.D.
Antonin Dvorzak and the Black American Classical Tradition

Rok 2014
16. 04.prof. Jeff Smith, Ph.D.
„The Prophecies of Race War in American Popular Fiction“

20. 03.Prof. Christopher Phillips, Ph.D.
„The Long Shadows of the American Civil War“

Rok 2013
12. 11.Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
„Kolokace - po kontextech jejich poznáte je“

05. 11.Doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
„Argumentace v jazyce aneb kam dospěla integrovaná gramatika? “

15. 10.Mgr. Ondřej Skovajsa
„Pozvánka na přednášku Psaný hlas: Whitmanovy ‘Listy trávy’ (1855) a Millerův ‘Obratník raka’“

09. 10.Mgr. Martin Adam, PhD
„Functional Sentence Perspective and Presentation Sentences“

02. 05.Prof. Jeff Smith, PhD
„The ‘Cold Civil War’ in Contemporary“

16. 04.Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
„Jazyková situace a postavení francouzštiny a angličtiny v bývalých belgických koloniích v Africe“

10. 04.Prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.
„Dystopian Transformations: Post-Cold War Dystopian Writing by Women“

20. 02.Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
„Nové výzvy a možnosti (nejen technologické) v přípravě a uplatnění tlumočníků“

Rok 2012
18. 04.PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.
„Word order as a factor of FSP in English and in Czech“

04. 04.Doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
„Verbal meaning as semantic potential (the case of "walk" and "run")“

Rok 2011
07. 12.PhDr. Alena Polická, Ph.D.
„Neologie a dynamika šíření identitárních neologismů mezi mládeží“

23. 11.Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
„Reporting Trauma: Antjie Krog’s „Country of My Skull“ as a Narrative of Trauma“

14. 4.Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
„Česká anglistika v Kruhu moderních filologů a Časopise pro moderní filologii“
10. 3.Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
„Kombinace a kolokace v jazyce“

23. 2.Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
„Překladatelská manipulace explicitnosti v literárních textech (výsledky vlastního výzkumu v kontextu současné translatologie)“

Rok 2010
10. 11.Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D.
„Nerodilé vnímání délky českých samohlásek“

13. 10.Doc. PhDr. Milan Malinovský, CSc.
„Současná situace ve vyučování cizím jazykům ve Spojených státech“

12. 05.Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. a Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.
„Analysis of a Modern English Text“

28. 04.Prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
„Bags of talent, a touch of panic, and a bit of luck: the non-numerical vague quantifiers“

03. 03.Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
„Sémiotika – tradice a současnost“

Rok 2009
25. 11.Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.
„Chatting about grammaticalisation“

11. 11.Doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
„An FSP view of discourse markers“

18. 03.Doc. PhDr. Milan Malinovský, CSc.
„Nová audiální učebnice češtiny pro Američany“

Rok 2008
22. 10.PaedDr. Alena Kačmárová, Ph.D.
„Deset přikázání multikulturní komunikace“

22. 10.Doc. PhDr. Milan Malinovský, CSc.
„Paralelnost ve vyjadřování větných adverbiálií v češtině a v angličtině“

21. 05.Prof. PhDr. Jan Šabšula, DrSc.
„Stručná procházka filozofií jazyka“

08. 02.Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.
„Zkušenost z překladů anglických středověkých dokumentů“

08. 02.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
„K revitalizaci jazyků“

Rok 2007
20. 11.Mgr. Andrzej Widota
„Bakhtin’s concept of dialogism as a method of analysis in post-modern art communication“

06. 11.PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
„Perspektivy revitalizace jazyků na příkladu lakotštiny“

25. 10.Doc. PhDr. Milan Malinovský, CSc.
„Vztah souzvučnosti a pravopisu: úskalí nejen v angličtině“

09. 10.PaedDr. Zdena Kráľová, Ph.D.
„Synchronní a diachronní aspekt zvukové interference“

24. 04.Prof. PhDr. Jan Šabšula, DrSc.
„Filozofie jazyka“

17. 04.Mgr. Jacek Molęda
„Are English-based pidgins really syntactically simpler than English itself? A critical view“

13. 03.Doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.
„Michal Bosý a jeho primát v československých překladech W. Shakespeara“

Rok 2006
12. 12.Prof. Tadeusz Sławek
„Politics of resistance. How to remain sane in the political world“

25. 04.PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
„Gradation of meaning in an English sentence“

12. 04.Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
„Obecné problémy americké španělštiny“

15. 03.Přednáška PhDr. Miroslav Jindra
„Obecné problémy překladu“