OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jiří Brňovják

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:pedagogický poradce pro KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2002 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 - 2007 Archiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)
  • GAČR, P405/11/1450
   Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
 • Granty neaktivní:
  • GAČR č. 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (spoluřešitel)
  • IGS OU č. 25/1061
   Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181
   Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny habsburské monarchie v raném novověku
  politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká šlechtická a komunální heraldika


Brňovják, J. In vim sanctionis pragmaticae: K interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitací církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, č. 1, s. 1-22. ISSN 1803-7550.
Brňovják, J. Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie. In: Kušniráková, Ingrid. Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií. Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016. s. 43-67. ISBN 978-80-224-1534-7.
Brňovják, J. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století. In: Teterycz-Puzio, Agnieszka - Kościelak, Lech - Łączyńska, Ewa (red.). Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. 1. vyd. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. s. 230-24. ISBN 9788374672603.
Brňovják, J. Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).. In: Czajkowski, Krzsysztof - Zářický, Aleš. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Šlasku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 211-234. Silva Rerum Polonarum/Bohemica 1. ISBN 978-83-945669-0-6.
Brňovják, J. Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Herold-Jahrbuch. 2016, roč. 21, č. 21, s. 9-41. ISSN 1432-2773.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Kubica MichalRakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804diplomová 2016 
Rumanová NikolaŠlechta ve správním aparátu Rakouského Slezska 1868-1918bakalářská 2017 
Swienczyk FilipMoravský Kvatern slibů věrnosti č. 73 (1670-1704). Regestář a obsahová analýzabakalářská 2016 
Táborský PavelKnížecí rod Blücherů na Opavsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2015 
Kočí JiříDějiny Valštejna od jeho počátků až do současnostibakalářská 2014 
Kubica MichalHraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945bakalářská 2014 
Malíková KristinaSpens-Boodenové v Horním Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Zajícová PetraHraběcí rod Stolbergů na Severní Moravě a v Rakouském Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Žebroková JanaRegesty kvaternu slibu věrnosti moravských desk zemských z let 1721-1734bakalářská 2011 


Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
Hlavní řešitelMgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Hlavní řešitelMgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub