OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jaroslav David

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 510, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1860
604 159 745
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.jardavid.ic.cz

Vzdělání

2013FF MU Brno - hodnost doc.
2004FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993-1998FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989-1993Gymnázium Havlíčkův Brod

Praxe

1999-dosudKČJ FF OU, odborný asistent
1998-1999Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • SGS/FF/2014 Toponyma - ohrožené kulturní dědictví - hlavní řešitel
  • NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen - řešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - řešitel
  • GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) - řešitel
  • GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) - člen řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • 2013-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
 • 2016-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
 • člen odborné rady časopisů Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Onomastická komise

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR, VEGA SR a GA Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

Univerzitní aktivity

2015-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - předseda
2015-dosudAkademický senát FF OU - člen
2013-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - člen
2012-2015Akademický senát FF OU - předseda
2009-2012Akademický senát FF OU - jednatel
2002–2003Akademický senát FF OU - člen
2002–2003Akademický senát OU - člen

Základní výzkumné zaměření

 • Onomastika, zejména historická toponomastika (zeměpisná jména) a socioonomastika
 • Historická sémantika a lexikologie


ZkratkaNázev předmětu
ANJDBAntroponomastika
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CASTEHrady, zámky, tvrze - zákl. kastelologie
CDEKUDějiny a kultura českých zemí
CECIEČeština pro cizince Erasmus
CECIMCizinci - sociokult. minimum a komunik.
CECIPČešt. pro cizince - jazyk, kult. a život
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
CIACACzech Language for Academic Purposes
CICULCzech Cult., History, Customs and Trad.
CIFINCzech Language - Final Exam
CIGRACzech Grammar
CIPHOCzech Phonetics and Pronunciation
CIREAReading and Writing Czech Texts
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
CLF1Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 1
CLF3Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 3
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DISE1Diplomový seminář 1
DISE2Diplomový seminář 2
DISE3Diplomový seminář 3
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EXJDBPoznávací exkurze
EXPOPoznávací exkurze
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
FIKLUFilmový klub
FKJDBFilmový klub
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
HGRMHistorická gramatika češtiny
HGRMUHistorická gramatika češtiny
HGRM2Historická gramatika 2
HISTEHistorické texty - analýza
HLDBHistorická lexikologie a etymologie
HLJAHistorická lexikologie a etymologie
HMJDAHistorická mluvnice češtiny
HSLOVHistorie na pozadí slov
KAJDAKompl. analýza textů v diachr. perspekt.
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
LSCULCzech Culture, History, Customs and Tra.
LSGRACzech Grammar
LSPESpeaking and Understanding Czech
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OJAZYObecná jazykověda
OTOnomastika - Toponomastika
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PSATEPsaní odborného textu
PUIM1Článek v impaktovaném časopise 1
PUIM2Článek v impaktovaném časopise 2
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURC1Článek recenzovaný v češtině 1
PURC2Článek recenzovaný v češtině 2
PURN1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
PURN2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
ROPR2Ročníková práce 2
ROPR3Ročníková práce
SZB1SZZ - část - Český jazyk
SZN1SZZ - část - Český jazyk
SZN1CStátní závěrečná zkouška
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
TOJDBToponomastika
UODBÚvod do onomastiky
UOJAÚvod do onomastiky
UONOMÚvod do onomastiky
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VMJDAVývoj myšlení o spisovné češtině
VSPCDějiny spisovné češtiny
ZEPSTZáklady ediční práce - staré texty
ZONO1Onomastika - toponomastika 1
ZONO2Onomastika - antroponomastika 2
ZSCZáklady staré češtiny pro historiky
1SJDBProjektový seminář 1
2SJDBProjektový seminář 2
7CEC1Čeština pro cizince 1
7CEC2Čeština pro cizince 2
9AVTAktuální vývojové tendence
9CJCCizí jazyk - čeština pro cizince
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9CMMCČeština v médiích, média v češtině
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MCPDMluvnice češtiny z pohledu diachronních
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9OOnomastika
9ODPObhajoba disertační práce
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SRCLSoučasná reflexe české lingvist. tradice
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
SZB1DSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1OSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.


AutorNázev práceTypRok
Byrtusová BarboraAnalýza jazyka české historické prózy - na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráskarigorózní 2013 
Esterková YvonaLingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havlarigorózní 2013 
Svobodová ZuzanaCizí slova v češtině - chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005)rigorózní 2013 
Nováková LucieExonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinskadiplomová 2017 
Švrčková BarboraOronymie CHKO Beskydydiplomová 2015 
Bílková KristýnaVulgarismy v češtinědiplomová 2014 
Hajná MichaelaNázvy piv v diachronní perspektivědiplomová 2014 
Lužná BlankaHanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřinydiplomová 2014 
Slepička JanHydronymie Ostravskadiplomová 2014 
Smolková LucieNázvy literárních děl jako onomastický problémdiplomová 2013 
Suchá ZdeňkaAntroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálechdiplomová 2012 
Vejrychová EliškaVlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948diplomová 2011 
Loučka PetrOronymie Hrubého Jeseníkudiplomová 2010 
Neradilová LenkaToponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov)diplomová 2010 
Svobodová ZuzanaUrbanonymie Otrokovicdiplomová 2010 
Švihelová JanaPropria v Jungmannově Slovníku česko-německémdiplomová 2010 
Poláčková RadkaČeština pro cizince - čeština cizincůdiplomová 2009 
Štrajt PřemyslOsobní jména v písňových textechdiplomová 2009 
Pospíšilová TerezaLiterární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl)diplomová 2008 
Langrová Veronika"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka)diplomová 2007 
Sekanina ZdeněkAmerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska)diplomová 2007 
Vidličková DarinaKočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymiidiplomová 2007 
Dostálová EvaToponymie na katastru Lošticdiplomová 2006 
Kovaříková MartinaUrbanonymie Boskovicdiplomová 2006 
Lakosilová MarkétaUrbanonymie města Zlínadiplomová 2006 
Ryšková SylvaToponymie obvodu Michálkovice (Ostrava)bakalářská  
Miffek DavidPaměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové)bakalářská 2017 
Staníková KristýnaToponymie města Frýdku-Místkubakalářská 2017 
Píštěk MiroslavToponymie města Rychvaldubakalářská 2016 
Gavlík PetrVlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionubakalářská 2015 
Nováková LucieToponymie Bohumínabakalářská 2015 
Burková LenkaHypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska)bakalářská 2013 
Klemensová TerezaLidová etymologie toponymbakalářská 2013 
Esterková YvonaAnalýza novoročních projevů českých prezidentůbakalářská 2012 
Slepička JanToponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivěbakalářská 2012 
Malcová AndreaToponymie Staré Bělé (okr. Ostrava)bakalářská 2010 
Suchá ZdeňkaPalackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramenbakalářská 2010 
Děcká ZuzanaNázvy neziskových organizacíbakalářská 2009 
Vejrychová EliškaVlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol - Vánoční povídka Charlese Dickense)bakalářská 2009 
Hájková TerezaUmělecké pseudonymybakalářská 2008 
Loučka PetrToponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž)bakalářská 2008 
Pavelka AlešJména v kalendáříchbakalářská 2008 
Svobodová ZuzanaProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Šínová ZuzanaAntroponyma v románech tzv. červené knihovnybakalářská 2008 
Šrubařová PetraProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Klézlová MartinaLidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy.bakalářská 2006 
Zapletalová LenkaToponymie na katastru Žulové (okres Jeseník)bakalářská 2005 


Nové přístupy k výzkumu toponymie - na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
Historická sémantika
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období11/2012 - 12/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub