OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jana Davidová Glogarová

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)25820
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)25352
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail: jana.davidova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Davidová Glogarová, J. a David, J. Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2016, roč. 17, s. 58-85. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 61-68. ISSN 1211-4413.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva. In: J. Malura, M. Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 205-224. ISBN 978-80-7464-864-9.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR). In: Central European Conference of Historical Geographers. Praha: Historický ústav AV ČR, PřF UK, Česká geografická společnost. 2016.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech for Erasmus Students in Ostrava. 2015.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Svazek/Tom 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 341-354. ISBN 978-80-7464-793-2.
Davidová Glogarová, J. Křiky a pláče jako historický pramen: Příklad textů Václava Černého, Ladislava Jehličky, Jana Zahradníčka a Jakuba Arbese. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2015, roč. 6, s. 43-57. ISSN 1803-7550.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti. In: Příroda vs. industrial. Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2014, roč. 15, s. 77-103. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. Ostravské pivovary v éře kapitalismu. 2014.
Zářický, A., Davidová Glogarová, J. a Závodná, M. Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 2014.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Davidová Glogarová, J. Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Davidová Glogarová, J. a Čech, R. Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč. 2013, roč. 96, s. 234-245. ISSN 0027-8203.
Davidová Glogarová, J. Dvojí tvář Ladislava Jehličky kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty. In: Kruh přátel českého jazyka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2012.
Davidová Glogarová, J. "Literární kapitalističtí zaprodanci": Soudní proces s katolickými intelektuály v roce 1952. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 4, s. 16-20. ISSN 0418-5129.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století. In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny. 1. vyd. Ružomberok: Verbum, vydavateľstvo KU, 2011. s. 66-89. ISBN 978-80-8084-779-1.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století. In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny, medzinárodná vedecká konferencia na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberoku. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberoku. 2011.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Naléhavý křik Ladislava Jehličky. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 459-462. ISSN 0009-0468.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Carissime, kde se touláte: (Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic, Dauphin, 2010). Dějiny a současnost. 2010, roč. 32, s. 46-47. ISSN 0231-634X.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939). In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno: Univerzita Karlova - Vratislavská univerzita, 2010. Univerzita Karlova - Vratislavská univerzita, 2010. s. 32-39. ISBN 978-80-7399-995-7.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939). In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brandýs n. Labem. 2010.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Člověk Durych zbloudil...: Časopisecké polemiky o katolické literatuře v letech 1945 - 1948. Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, s. 24-27. ISSN 0231-634X.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.