OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Ivana Tovaryšová

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivana Tovaryšová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:personalistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta)11462
telefon, mobil:
e-mail: ivana.tovarysova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Kazdová, I. a Schneider, M. Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Komunikace. In: Komunikace a pedagogika v ochraně obyvatelstva.
Kaniová, I., Váňová, M., Schneider, M. a Kazdová, I. Komunikace. In: Komunikace a pedagogika v ochraně obyvatelstva.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Komunikace. In: Komunikace a pedagogika v ochraně obyvatelstva.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory.
Kazdová, I., Schneider, M., Váňová, M. a KANIOVÁ, I. Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory.
Kazdová, I. Možnosti a postupy snižování pracovního stresu v evropských zemích. In: IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca.. Nitra. 2009.
Kazdová, I. a Schneiderová, M. Sociodemografická analýza města Bílovec. 2009.
Kaniová, I., Kazdová, I. a SCHNEIDEROVÁ, M. Zpráva o činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování města Bílovce. 2009.
Kazdová, I. Osobnostní aspekty zvládání zátěže pracovníků úřadu práce. In: 1 česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. Ostrava: OU FF, 2008. OU FF, 2008. ISBN 978-80-7368-594-2.
Kaniová, I., Kazdová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Kaniová, I. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Váňová, M. a KANIOVÁ, I. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KAZDOVÁ, I., KANIOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2007. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. In: II. Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2007.
Kaniová, I., Váňová, M., Kazdová, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.