FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Personální složení

Filozofická fakulta


 

DĚKANÁT FILOZOFICKÉ FAKULTY

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: roberttečkaantoninzavináčosutečkacz
proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
 
telefon: 553 46 1804, 597 09 1804
553 46 1971, 597 09 1971
 
Babiczová Miroslava e-mail:  

 
telefon:  
 
Babiczová Miroslava e-mail:  

 
telefon:  
 
Bolková Jana, Mgr. e-mail: janatečkabolkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1802, 597 09 1802
596 113 009 (fax)
 
Bolková Jana, Mgr. e-mail: janatečkabolkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1802, 597 09 1802
596 113 009 (fax)
 
Brzezny Petr, Ing. e-mail: petrtečkabrzeznyzavináčosutečkacz
informatik FF OU
 
telefon: 553 46 1813, 597 09 1813
 
Bumbálek Marek, Ing. e-mail: marektečkabumbalekzavináčosutečkacz
vedoucí Oddělení pro rozvoj FF OU
 
telefon: 553 46 1818, 597 09 1818
 
Černeková Dagmar, Ing. e-mail: dagmartečkacernekovazavináčosutečkacz
personalistka FF OU
 
telefon: 553 46 1812, 597 09 1812
 
Černý Rostislav, PhDr. e-mail: rostislavtečkacernyzavináčosutečkacz
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
 
telefon: 553 46 1808, 597 09 1808
 
Černý Tomáš e-mail: tomastečkacernyzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA e-mail: lucietečkadokoupilovazavináčosutečkacz
referentka pro rozvoj FF OU
 
telefon: 553 46 1805, 597 09 1805
 
Fonioková Lenka, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Gottwaldová Lada, Ing. e-mail: ladatečkagottwaldovazavináčosutečkacz
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
 
telefon: 553 46 1806, 597 09 1806
596 113 009 (fax)
 
Greplová Hana e-mail: hanatečkagreplovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení FF OU
 
telefon: 553 46 1811, 597 09 1811
 
Hahnová Anna e-mail: annatečkahahnovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1800, 597 09 1800
608 323 033
 
Hahnová Anna e-mail: annatečkahahnovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1800, 597 09 1800
608 323 033
 
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail: ivanatečkareznickovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1899, 597 09 1899
 
Jurová Yvetta, Ing. e-mail: yvettatečkajurovazavináčosutečkacz
referentka pro vědu a výzkum FF OU
 
telefon: 553 46 1804, 597 09 1804
 
Kociánová Pavla e-mail: pavlatečkakocianovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení FF OU
 
telefon: 553 46 1809, 597 09 1809
 
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: petrtečkakopeckyzavináčosutečkacz
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 
telefon: 553 46 1895, 597 09 1895
553 46 1806, 597 09 1806
 
Kováčová Monika, Ing. e-mail: monikatečkakovacovazavináčosutečkacz
referentka pro rozvoj FF OU
 
telefon: 553 46 4025, 597 09 4025
 
Koval Jaromír e-mail:  

 
telefon:  
 
Kovalová Zdenka e-mail:  

 
telefon:  
 
Kozelský Jaroslav, PaedDr. e-mail: jaroslavtečkakozelskyzavináčosutečkacz
vedoucí správy budov a provozní ekonom FF OU
 
telefon: 553 46 2503, 597 09 2503
734 281 116
553 46 1703, 597 09 1703
 
Kozelský Jaroslav, PaedDr. e-mail: jaroslavtečkakozelskyzavináčosutečkacz
vedoucí správy budov a provozní ekonom FF OU
 
telefon: 553 46 2503, 597 09 2503
734 281 116
553 46 1703, 597 09 1703
 
Küblová Slavomíra e-mail:  

 
telefon: 553 46 1800, 597 09 1800
 
Küblová Slavomíra e-mail:  

 
telefon: 553 46 1800, 597 09 1800
 
Kupczynová Monika, Ing. e-mail: monikatečkakupczynovazavináčosutečkacz
referentka útvaru tajemnice FF OU
 
telefon: 553 46 1812, 597 09 1812
 
Marhevská Alena e-mail: alenatečkamarhevskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2098, 597 09 2098
 
Marhevská Alena e-mail: alenatečkamarhevskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2098, 597 09 2098
 
Musiolová Radmila, Ing. e-mail: radmilatečkamusiolovazavináčosutečkacz
referentka praxí
 
telefon: 553 46 1815, 597 09 1815
 
Musiolová Radmila, Ing. e-mail: radmilatečkamusiolovazavináčosutečkacz
referentka praxí
 
telefon: 553 46 1815, 597 09 1815
 
Mžik Miroslav e-mail: miroslavtečkamzikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1066, 597 09 1066
 
Mžik Miroslav e-mail: miroslavtečkamzikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1066, 597 09 1066
 
Parmová Nela, DiS. e-mail: nelatečkaparmovazavináčosutečkacz
referentka pro vnější vztahy FF OU
 
telefon: 553 46 1814, 597 09 1814
734 353 573
 
Petrásek Karel e-mail: kareltečkapetrasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1065, 597 09 1065
553 46 1066, 597 09 1066
 
Polách Roman, Mgr. e-mail: romantečkapolachzavináčosutečkacz
referent pro vnější vztahy FF OU
 
telefon: 731 127 558
 
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail: richardtečkapsikzavináčosutečkacz
proděkan pro studium FF OU
 
telefon: 553 46 1807, 597 09 1807
553 46 2013, 597 09 2013
 
Rucki Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkaruckizavináčosutečkacz
grafik, technický redaktor, interní administrátor RIV
 
telefon: 553 46 1817, 597 09 1817
553 46 5017, 597 09 5017
 
Seidlerová Jolana e-mail: jolanatečkaseidlerovazavináčosutečkacz
referentka ekonomického útvaru FF OU
 
telefon: 553 46 1819, 597 09 1819
 
Seidlerová Jolana e-mail: jolanatečkaseidlerovazavináčosutečkacz
referentka ekonomického útvaru FF OU
 
telefon: 553 46 1819, 597 09 1819
 
Strungová Iveta, Ing. e-mail: ivetatečkastrungovazavináčosutečkacz
tajemnice FF OU
 
telefon: 553 46 1803, 597 09 1803
 
Šimáková Marie e-mail: marietečkasimakovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení FF OU
 
telefon: 553 46 1810, 597 09 1810
 
Tobolová Veronika, Bc. e-mail: veronikatečkatobolovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Tobolová Veronika, Bc. e-mail: veronikatečkatobolovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Tyrpa Zdenek e-mail:  

 
telefon: 553 46 1065, 597 09 1065
 
Tyrpa Zdenek e-mail:  

 
telefon: 553 46 1065, 597 09 1065
 
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: alestečkazarickyzavináčosutečkacz
děkan FF OU
 
telefon: 553 46 1801, 597 09 1801
553 46 1974, 597 09 1974
 
Zdrálková Ivana e-mail: ivanatečkazdralkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2098, 597 09 2098
 
Zdrálková Ivana e-mail: ivanatečkazdralkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2098, 597 09 2098
 

KATEDRA FILOZOFIE

Abecední členění
Čichoň Milan, JUDr. e-mail: milantečkacichonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1827, 597 09 1827
 
Čížek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkacizekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1823, 597 09 1823
 
Dolák Antonín, PhDr. et Mgr., Ph.D. e-mail: antonintečkadolakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1826, 597 09 1826
 
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkaherufekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1823, 597 09 1823
 
Holba Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkaholbazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1824, 597 09 1824
 
Hromek Petr, PhDr. e-mail: petrtečkahromekzavináčosutečkacz
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
 
telefon: 553 46 1824, 597 09 1824
 
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc. e-mail: zdenkatečkakalnickazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1825, 597 09 1825
 
Kelnar Aleš, Ing. Bc. e-mail: alestečkakelnarzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1826, 597 09 1826
 
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc. e-mail: oldrichtečkakramoliszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1826, 597 09 1826
 
Naldoniová Lenka, Dr. phil. e-mail: lenkatečkanaldoniovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1824, 597 09 1824
 
Novotný Tomáš, doc. ThDr. e-mail: tomastečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1828, 597 09 1828
 
Ondomišiová Zuzana, PhDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaotiskzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1830, 597 09 1830
 
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkapetruzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1826, 597 09 1826
 
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkarakowskizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1287, 597 09 1287
 
Staňa Jiří, Mgr. e-mail: jiritečkastanazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1827, 597 09 1827
 
Šiler Vladimír, ThLic., Dr. e-mail: vladimirtečkasilerzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1820, 597 09 1820
 
Tomášková Blažena e-mail: blazenatečkatomaskovazavináčosutečkacz
sekretářka KFI
 
telefon: 553 46 1821, 597 09 1821
 
Tomeček Slavoj, Mgr. e-mail: slavojtečkatomecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1827, 597 09 1827
 
Vohánka Vlastimil, Mgr., Ph.D. e-mail: vlastimiltečkavohankazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1823, 597 09 1823
 

KATEDRA SOCIOLOGIE

Abecední členění
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D. e-mail: alinatečkacogielzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA e-mail: lucietečkadokoupilovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1805, 597 09 1805
 
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail: vittečkahorakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2023, 597 09 2023
 
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A. e-mail: nicoletečkahorakovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2020, 597 09 2020
 
Kajfosz Jan, dr hab. e-mail: jantečkakajfoszzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kramer-Washington Helgard Ricarda, Univ.-prof. Dr. phil. e-mail: helgardtečkakramerzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ludwigová Simona e-mail: simonatečkaludwigovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2021, 597 09 2021
 
Schneider Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkaschneiderzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2022, 597 09 2022
 
Šobáňová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail: petratečkasobanovazavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2022, 597 09 2022
 
Vavrečka Zdeněk, Ing., PhD. e-mail: zdenektečkavavreckazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2023, 597 09 2023
 

KATEDRA SLAVISTIKY

Abecední členění
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab. e-mail: mieczyslawtečkabalowskizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1842, 597 09 1842
 
Binarová Jana, PaedDr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1854, 597 09 1854
 
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc. e-mail: irenatečkabogoczovazavináčosutečkacz
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1850, 597 09 1850
 
Fusiková Anna, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1852, 597 09 1852
 
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkajelinekzavináčosutečkacz
tajemník oddělení rusistiky
 
telefon: 553 46 1852, 597 09 1852
 
Kadłubiec Karel Daniel, prof. PhDr., DrSc. e-mail:  
emeritní profesor
 
telefon: 553 46 1842, 597 09 1842
 
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D. e-mail: urszulatečkakolberovazavináčosutečkacz
tajemník, tutor oddělení polonistiky
 
telefon: 553 46 1843, 597 09 1843
 
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
 
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D. e-mail: jelenatečkakupcevicovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1857, 597 09 1857
 
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc. e-mail: miroslavtečkamikulasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1852, 597 09 1852
 
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D. e-mail: simonatečkamizerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1843, 597 09 1843
 
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail: evatečkamrhacovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1842, 597 09 1842
 
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc. e-mail: evatečkamrhacovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1842, 597 09 1842
 
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D. e-mail: ljubatečkamrovecovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1854, 597 09 1854
 
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkamuryczavináčosutečkacz
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
 
telefon: 553 46 1840, 597 09 1840
 
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: zdenkatečkanedomovazavináčosutečkacz
koordinátor programu Erasmus
 
telefon: 553 46 1854, 597 09 1854
 
Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc. e-mail: martatečkapancikovazavináčosutečkacz
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1842, 597 09 1842
 
Plesník Lukáš, Mgr. e-mail: lukastečkaplesnikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1854, 597 09 1854
 
Przywara Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkaprzywarazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1843, 597 09 1843
 
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: janatečkaraclavskazavináčosutečkacz
koordinátor programu Erasmus
 
telefon: 553 46 1845, 597 09 1845
 
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1843, 597 09 1843
 
Rudincová Blažena, doc. PaedDr., CSc. e-mail: blazenatečkarudincovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1850, 597 09 1850
 
Štěpánková Iveta e-mail: ivetatečkastepankovazavináčosutečkacz
sekterářka
 
telefon: 553 46 1841, 597 09 1841
 
Vaida Viktoryia, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1852, 597 09 1852
 
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1840, 597 09 1840
 
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS. PhD. e-mail: vitezslavtečkavilimekzavináčosutečkacz
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
 
telefon: 553 46 1855, 597 09 1855
 
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: jantečkavorelzavináčosutečkacz
vedoucí oddělení rusistiky
 
telefon: 553 46 1852, 597 09 1852
 

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

Abecední členění
Čech Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkacechzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 1862, 597 09 1862
 
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkadavidzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1860, 597 09 1860
604 159 745
 
Jandová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkajandovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1863, 597 09 1863
 
Krahulcová Lenka, Bc. e-mail: lenkatečkakrahulcovazavináčosutečkacz
sekretářka KCJ
 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: miroslavtečkakubatzavináčosutečkacz
projektový specialista katedry, poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
 
telefon: 553 46 1862, 597 09 1862
 
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
553 46 1879, 597 09 1879
 
Maruš Jakub, Mgr. e-mail: jakubtečkamaruszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1864, 597 09 1864
 
Medveďová Zuzana, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Radková Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkaradkovazavináčosutečkacz
garant přijímacího řízení
 
telefon: 553 46 1864, 597 09 1864
 
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc. e-mail: hanatečkasrpovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1863, 597 09 1863
 
Suchá Zdeňka, Mgr. e-mail: zdenkatečkasuchazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1865, 597 09 1865
 
Tobolová Veronika, Bc. e-mail: veronikatečkatobolovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 

KATEDRA ČESKÉ LITERATURY A LITERÁRNÍ VĚDY

Abecední členění
Gračková Romana, Bc. e-mail: romanatečkagrackovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1871, 597 09 1871
 
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkahrtanekzavináčosutečkacz
tajemník katedry, tutor
 
telefon: 553 46 1878, 597 09 1878
 
Málková Iva, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: ivatečkamalkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1876, 597 09 1876
 
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkamalurazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1870, 597 09 1870
 
Olmová Alice, dr e-mail: alicetečkaolmovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail: martintečkapilarzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1877, 597 09 1877
 
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail: zdenektečkasmolkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1877, 597 09 1877
 
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkatomasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1879, 597 09 1879
 
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail: svatavatečkaurbanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1874, 597 09 1874
 

KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Abecední členění
Borovcová Alena, Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaborovcovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2006, 597 09 2006
 
Čapandová Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkacapandovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Černý Pavol, doc. Ing., Dr. e-mail: pavoltečkacernyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D. e-mail: kvetatečkajordanovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkajungzavináčosutečkacz
tutor a pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Matěj Miloš, doc. PhDr. ing. arch. , Ph.D. et Ph.D. e-mail: milostečkamatejzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2005, 597 09 2005
 
Mikšánková Tereza e-mail: terezatečkamiksankovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2002, 597 09 2002
 
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail: ludmilatečkanesladkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2003, 597 09 2003
 
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D. e-mail: jaromirtečkaolsovskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: andreatečkapokludovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail: danielatečkarywikovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
Zatloukal Pavel, prof. PhDr. e-mail: paveltečkazatloukalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 

CENTRUM REGIONÁLNÍCH STUDÍÍ

Abecední členění
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkadavidovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkahrtanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1878, 597 09 1878
 
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkaivanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1879, 597 09 1879
 
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkajungzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Kotrla Pavel, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Magdoň Libor, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
553 46 1879, 597 09 1879
 
Mainx Oskar, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Málková Iva, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: ivatečkamalkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1876, 597 09 1876
 
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkamalurazavináčosutečkacz
zástupce ředitelky CERES
 
telefon: 553 46 1870, 597 09 1870
 
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. e-mail: martintečkapilarzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1877, 597 09 1877
 
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D. e-mail: zdenektečkasmolkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1877, 597 09 1877
 
Strakoš Martin, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Straková Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc. e-mail: jiritečkasvobodazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1878, 597 09 1878
 
Šrubařová Jana, PhDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D. e-mail: marietečkastastnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2003, 597 09 2003
 
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkatomasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1879, 597 09 1879
 
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc. e-mail: svatavatečkaurbanovazavináčosutečkacz
ředitelka CERES
 
telefon: 553 46 1874, 597 09 1874
 
Zarek Józef, dr hab. e-mail: jozeftečkazarekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Abecední členění
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail: marketatečkabilanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1901, 597 09 1901
 
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: miroslavtečkacernyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1894, 597 09 1894
 
Filip Petr, Mgr. e-mail: petrtečkafilipzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1893, 597 09 1893
 
Fronek Josef, M.A., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hoffmannová Andrea, Mgr., Ph.D. e-mail: andreatečkahoffmannovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1901, 597 09 1901
 
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D. e-mail: andreatečkaholesovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1890, 597 09 1890
 
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail: christophertečkahopkinsonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1893, 597 09 1893
 
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkahurtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1901, 597 09 1901
 
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail: ivanatečkareznickovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1899, 597 09 1899
 
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr. e-mail: stanislavtečkakolarzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1896, 597 09 1896
 
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: petrtečkakopeckyzavináčosutečkacz
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 
telefon: 553 46 1895, 597 09 1895
553 46 1806, 597 09 1806
 
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakopeckovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1897, 597 09 1897
 
Kovalová Karla, Mgr., Ph.D. e-mail: karlatečkakovalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1899, 597 09 1899
 
Lorencovičová Eva, Mgr. e-mail: evatečkalorencovicovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1898, 597 09 1898
 
Majcherová Stanislava e-mail: stanislavatečkamajcherovazavináčosutečkacz
zastupující sekretářka
 
telefon: 553 46 1891, 597 09 1891
 
Nangonová Stella, PhDr. e-mail: stellatečkanangonovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1897, 597 09 1897
 
Obajtek Adam, Mgr. e-mail: adamtečkaobajtekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Struhala Jan, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Thorovský Martin, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail: renatatečkatomaskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
553 46 1007, 597 09 1007
 
Václavíková Jana, Mgr. e-mail: janatečkavaclavikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1899, 597 09 1899
 
Valošková Petra, Bc. e-mail: petratečkavaloskovazavináčosutečkacz
na mateřské dovolené
 
telefon: 553 46 1891, 597 09 1891
 
Vopravilová Lucie, Mgr. e-mail: lucietečkavopravilovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1897, 597 09 1897
 
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail: gabrielatečkazapletalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1892, 597 09 1892
 

KATEDRA ROMANISTIKY

Abecední členění
Bartoš Lubomír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lubomirtečkabartoszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1912, 597 09 1912
 
Bletton Geoffroy Yrieix, Mgr. e-mail: geoffroytečkablettonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1919, 597 09 1919
 
Brňáková Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkabrnakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1921, 597 09 1921
 
Dedková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkadedkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1919, 597 09 1919
 
Drozdowicz Maksymilian, dr hab. e-mail: maksymiliantečkadrozdowiczzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1959, 597 09 1959
 
Fialová Irena, Mgr., Ph.D. e-mail: irenatečkafialovazavináčosutečkacz
zástupkyně vedoucí katedry, pedagogická poradkyně pro oddělení španělštiny
 
telefon: 553 46 1925, 597 09 1925
 
Flores Corniero Carlos Alberto, Lic. e-mail: carlostečkafloreszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1959, 597 09 1959
 
García Ferreira Begońa, Lic. e-mail: begonatečkagarciazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1925, 597 09 1925
 
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: jantečkaholeszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1944, 597 09 1944
 
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkahonovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1927, 597 09 1927
 
Hotový Lukáš, Mgr. e-mail: lukastečkahotovyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1912, 597 09 1912
 
Julínková Dagmar e-mail: dagmartečkajulinkovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1911, 597 09 1911
 
Kuchnová Monika, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D. e-mail: marianatečkakunesovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1944, 597 09 1944
 
Lazar Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkalazarzavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro oddělení francouzštiny, koordinátor zahraničních vztahů (Erasmus)
 
telefon: 553 46 1921, 597 09 1921
 
Le Blanc Guy-Armel e-mail:  

 
telefon:  
 
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1944, 597 09 1944
 
Mlčoch Jan, dr e-mail: jantečkamlcochzavináčosutečkacz
koordinátor zahraničních vztahů (Erasmus)
 
telefon: 553 46 1959, 597 09 1959
 
Navarro Domínguez Fernando, prof. Dr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Obajtek Adam, Mgr. e-mail: adamtečkaobajtekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pavlíková Alešová Táňa, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1911, 597 09 1911
 
Radimská Jitka, prof. PhDr., Dr. e-mail: jitkatečkaradimskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1944, 597 09 1944
 
Šlechta Petr, Mgr. e-mail: petrtečkaslechtazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1959, 597 09 1959
 
Veselá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkaveselazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1912, 597 09 1912
 

KATEDRA GERMANISTIKY

Abecední členění
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkacieslarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1917, 597 09 1917
 
Kahovec Nikos, Mag. e-mail: nikostečkakahoveczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1936, 597 09 1936
 
Kubíková Jana e-mail: janatečkakubikovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 1931, 597 09 1931
 
Lakosil Radovan, Mgr. e-mail: radovantečkalakosilzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Macečková Renáta, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkamostynzavináčosutečkacz
tajemník KGE
 
telefon: 553 46 1915, 597 09 1915
 
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkapislzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1917, 597 09 1917
 
Polášková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkapolaskovazavináčosutečkacz
tutor
 
telefon: 553 46 1936, 597 09 1936
 
Šebestová Irena, PhDr., CSc. e-mail: irenatečkasebestovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1933, 597 09 1933
 
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr. e-mail: lenkatečkavankovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1910, 597 09 1910
 
Winkler Marco, M.A. e-mail: marcotečkawinklerzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1933, 597 09 1933
 
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: pavlatečkazajicovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1940, 597 09 1940
 
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D. e-mail: ivetatečkazlazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1915, 597 09 1915
 

CENTRUM VÝZKUMU ODBORNÉHO JAZYKA

Abecední členění
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail: marketatečkabilanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1901, 597 09 1901
 
Bizoň Daniel, Mgr. e-mail: danieltečkabizonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1905, 597 09 1905
 
Cigánková Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkacigankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1905, 597 09 1905
 
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkaguziurovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
 
Halfarová Libuše, Mgr. e-mail: libusetečkahalfarovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. e-mail: christophertečkahopkinsonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1893, 597 09 1893
 
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakopeckovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1897, 597 09 1897
 
Pelikánová Edita, Mgr. e-mail: editatečkapelikanovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rusňáková Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkarusnakovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Tomášková Renáta, Mgr., Dr. e-mail: renatatečkatomaskovazavináčosutečkacz
Zástupkyně ředitelky CVOJ
 
telefon: 553 46 1900, 597 09 1900
553 46 1007, 597 09 1007
 
Trčková Dita, Mgr., Ph.D. e-mail: ditatečkatrckovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr. e-mail: lenkatečkavankovazavináčosutečkacz
Ředitelka CVOJ
 
telefon: 553 46 1910, 597 09 1910
 
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail: gabrielatečkazapletalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1892, 597 09 1892
 

KATEDRA PSYCHOLOGIE

Abecední členění
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkabaumgartnerzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1958, 597 09 1958
 
Dolanský Hynek, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Gregor René, PhDr. MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kundrát Josef, Mgr. e-mail: joseftečkakundratzavináčosutečkacz
koordinátor Erasmus
 
telefon: 553 46 1962, 597 09 1962
 
Machů Klára, Mgr., Ph.D. e-mail: klaratečkamachuzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1954, 597 09 1954
 
Malůš Marek, Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkamaluszavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 1952, 597 09 1952
 
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: zdenektečkamlcakzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1950, 597 09 1950
 
Němynář Pavel, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Panáčková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkabartlikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail: kareltečkapaulikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1956, 597 09 1956
 
Sácký Vladimír, Mgr. et Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Staníčková Libuše e-mail: libusetečkastanickovazavináčosutečkacz
sekretářka KPS
 
telefon: 553 46 1951, 597 09 1951
 
Vašutová Maria, doc. PhDr. et Mgr., Ph.D. e-mail: mariatečkavasutovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1960, 597 09 1960
 
Záškodná Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkazaskodnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1953, 597 09 1953
 

KATEDRA HISTORIE

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: roberttečkaantoninzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1804, 597 09 1804
553 46 1971, 597 09 1971
 
Antonín Malaníková Michaela, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: michaelatečkamalanikovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Brňovják Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkabrnovjakzavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro KHI
 
telefon: 553 46 1968, 597 09 1968
 
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Cerman Markus, Ao. Univ.-prof. Mag. Dr., MSc. e-mail:  
hostující profesor z Universität Wien
 
telefon:  
 
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr. e-mail:  
hostující profesor z Universität Wien
 
telefon:  
 
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkadokoupilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc. e-mail: blazenatečkagracovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1979, 597 09 1979
 
Grollová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkagrollovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1969, 597 09 1969
 
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D. e-mail: dalibortečkajaniszavináčosutečkacz
vědecký pracovník
 
telefon: 553 46 1975, 597 09 1975
 
Kladiwa Pavel, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: paveltečkakladiwazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1968, 597 09 1968
 
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail: stanislavtečkaknobzavináčosutečkacz

 
telefon: 724 073 028
553 46 1966, 597 09 1966
 
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail: tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkalipovskizavináčosutečkacz
tajemník KHI
 
telefon: 553 46 1974, 597 09 1974
 
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Markowski Arkadiusz Blažej, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Martiníková Gabriela, Bc. e-mail: gabrielatečkamartinikovazavináčosutečkacz
sekretářka KHI
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Medveďová Zuzana, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1861, 597 09 1861
 
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc. e-mail: ninatečkapavelcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1967, 597 09 1967
 
Peška Jaroslav, dr hab. e-mail:  

 
telefon:  
 
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkapopelkazavináčosutečkacz
vedoucí KHI
 
telefon: 553 46 1965, 597 09 1965
 
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkapumprzavináčosutečkacz
koordinátor Erasmu, vědecký pracovník
 
telefon: 553 46 1979, 597 09 1979
 
Saheb Jan, PhDr., Ph.D. e-mail: jantečkasahebzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Soukupová Věra, Mgr. e-mail: veratečkavejrychovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D. e-mail:  
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
 
telefon:  
 
Vlček Vojtěch, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vojtal Petr, PhDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: alestečkazarickyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1801, 597 09 1801
553 46 1974, 597 09 1974
 

KATEDRA LATINSKÉHO JAZYKA A KULTURY

Abecední členění
Bolková Jana, Mgr. e-mail: janatečkabolkovazavináčosutečkacz
koordinátorka pro výuku mimoevropských jazyků
 
telefon: 553 46 1802, 597 09 1802
596 113 009 (fax)
 
Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D. e-mail: kamiltečkaharvanekzavináčosutečkacz
pedagogický poradce KLA
 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkahrubonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Krúpová Andrea, Mgr. e-mail: andreatečkakrupovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Lisový Igor, doc. Mgr., CSc. e-mail: igortečkalisovyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2012, 597 09 2012
 
Mikšánková Tereza e-mail: terezatečkamiksankovazavináčosutečkacz
sekretářka KLA
 
telefon: 553 46 2002, 597 09 2002
 
Nechutová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkanechutovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2012, 597 09 2012
 
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail: richardtečkapsikzavináčosutečkacz
tajemník KLA
 
telefon: 553 46 1807, 597 09 1807
553 46 2013, 597 09 2013
 
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkapumprovazavináčosutečkacz
vedoucí KLA
 
telefon: 553 46 2010, 597 09 2010
 

CENTRUM PRO HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY

Abecední členění
Brňovják Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkabrnovjakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1968, 597 09 1968
 
Daněk Radoslav, PhDr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkadavidovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkadokoupilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Hájek Jan, PhDr., CSc. e-mail: jantečkahajekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Holubec Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Jemelka Martin, PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkajemelkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Jung Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkajungzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D. e-mail: petrtečkakadleczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail: stanislavtečkaknobzavináčosutečkacz

 
telefon: 724 073 028
553 46 1966, 597 09 1966
 
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail: tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Lacko Miroslav, Mgr., PhD. e-mail: miroslavtečkalackozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D. e-mail: radektečkalipovskizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1974, 597 09 1974
 
Martiníková Gabriela, Bc. e-mail: gabrielatečkamartinikovazavináčosutečkacz
sekretářka CHSD
 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc. e-mail: ludmilatečkanesladkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2003, 597 09 2003
 
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: andreatečkapokludovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2004, 597 09 2004
 
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkapopelkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1965, 597 09 1965
 
Saheb Jan, PhDr., Ph.D. e-mail: jantečkasahebzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Spyra Janusz Jan, dr hab. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Šústková Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkasustkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Vařeka Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkavarekazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: alestečkazarickyzavináčosutečkacz
ředitel CHSD
 
telefon: 553 46 1801, 597 09 1801
553 46 1974, 597 09 1974
 
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail: michaelatečkazavodnazavináčosutečkacz
zástupkyně ředitele CHSD
 
telefon: 553 46 1938, 597 09 1938
 
Žouželka Zbyněk, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1966, 597 09 1966
 

CENTRUM PRO STUD.STŘED.SPOLEČNOSTI-VIVARIUM

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: roberttečkaantoninzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1804, 597 09 1804
553 46 1971, 597 09 1971
 
Černý Pavol, doc. Ing., Dr. e-mail: pavoltečkacernyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D. e-mail: kamiltečkaharvanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkaherufekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1823, 597 09 1823
 
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkahrubonzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D. e-mail: dalibortečkajaniszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1975, 597 09 1975
 
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail: tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkalickazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Nechutová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkanechutovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2012, 597 09 2012
 
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaotiskzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1830, 597 09 1830
 
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail: richardtečkapsikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1807, 597 09 1807
553 46 2013, 597 09 2013
 
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkapumprovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2010, 597 09 2010
 
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail: danielatečkarywikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt