FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


OUProjekty

Projekt „Jak zpeněžit nápad“

Smysl tohoto projektu je pomoci studentům najít jejich talent a místo v týmu a také naučit základní principy ověřování a realizace podnikatelského nápadu v dnešním světě pomocí ověřené metody Lean Startup. Využíváme nástroje jako Lean a Business Model Canvas, hledáme problém k řešení, zákaznický segment a možnou konkurenci, formulujeme a prakticky ověřujeme hypotézy, identifikujeme řešení a minimální produkt (tzv. MVP), který naše hypotézy a byznys model rychle a s minimem prostředků ověří v praxi.

V první části ze zaměřujeme na hledání talentu, dovedností a hodnot pomocí psychologických, intuitivních a kreativních cvičení a také pomocí nástroje Business Model You. Výsledkem jsou vytvořené týmy, které společně realizují vlastní podnikatelský záměr.

Cílem projektu je:

 • ověřit myšlenku pro připravovaný výběrový C předmět,
 • cílené zapojení studentů napříč fakultami a obory – s cílem vytvořit interdisciplinární nápady, projekty,
 • pomoci studentům poznat sám sebe, nalézt své talenty a dovednosti,
 • pomoci najít své místo a oli v týmu,
 • umět uchopit, popsat, zhmotnit, ověřit nápad (od plánu A k plánu, který funguje),
 • umět nalézt, zrealizovat a ověřit potenciální produkt nebo službu s minimálními prostředky,
 • v neposlední řadě zvýšit povědomí o cowork/podnikatelských centrech v Ostravě, jejich službách možnostech a službách.

Každý z workshopů probíhá v jednom z cowork/podnikatelských center v Ostravě (Viva, CPI, HUB), abyste vzrostlo povědomí studentů o nich a jejich službách, které mohou dále využít po skončení tohoto projektu.

Výběr studentů do projektu probíhá podle následujícího klíče:

 • Schopnost jasně vyjádřit, co očekáváte a proč bychom si vás měli vybrat.
 • Vaše PROČ, proč bychom měli vybrat právě vás? Máte nápady a snažíte se? Nebo nápady máte, ale odsouváte je a potřebujete popostrčit, chcete náhled druhých a nebo se chcete více poznat a zapojit, ale činíte tak aktivně?
 • Správný mix fakult a oborů.
 • Existující snaha a pokusy něco zkoušet a se sebou dělat.
 • Zajímavá osobnost (dle popisu a vyjadřování).

Workshopy mají kapacitu pro přibližně 15 zájemců.

Program:

Workshop 1 (Viva Ostrava):

 • Motivace
  • máte vše k tomu, abyste mohli začít, nepotřebujete peníze, kancelář, firmu, ani účetní, jen nápad, ověřovat a pracovat,
  • jen najít řešení problému, za které jsou lidé ochotni platit,
  • plán A funguje jen málokdy, klíč k úspěchu je iterovat k plánu který funguje, ne okamžitě realizovat plán A.
  • Naladění se a start – jak se vidím? Kde jsou mé talenty?
  • Byznys Model You (učíme se používat nástroj canvas, poznáváme sebe).
  • Kde hledat problém k řešení?

  Workshop 2 (CPI):

  • Prezentace sebe a oblastí problémů k řešení.
  • Vytvoření týmů (podle zájmů, hodnot a potřeb).
  • Lean canvas
   • Popis potřeb, problému: Má ho dost lidí? Je to skutečně problém?
   • Hledáme zákaznický segment, existuje konkurence?
   • Hypotézy k ověření problému.
  • Hledání hodnoty našeho řešení.

  Workshop 3 (HUB):

  • aktualizace canvasu podle zjištění,
  • hledání řešení a potenciálního MVP (nové hypotézy k ověřování).

  Mezi workshopy studenti prakticky ověřují hypotézy s potenciálními zákazníky a vytváří minimální produkt k otestování byznys modelu.

  Závěrečné prezentace

  • prezentace výsledků: canvas a MVP,
  • vyhlášení vítězů a předání cen.

  Mentoři workshopů:

  Organizační tým:

Vlastník zprávy: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. | Aktualizováno: 06. 10. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt