FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Španělština

Kurzy španělštiny umožní studentům získat základy španělského jazyka a tyto dále rozvíjet. V prvních dvou kurzech studenti ovládnou základy španělského gramatického systému a naučí se základním konverzačním dovednostem, aby byli schopni dorozumět se v jednoduchých situacích (nakupování, orientace ve městě, vyprávění o sobě a své rodině, o svých zálibách...).

V navazujících dvou kurzech si studenti rozšíří znalosti z gramatiky a budou schopni reagovat ve složitějších situacích. Absolvováním kurzu SPA4X studenti získají jazykové kompetence odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Ve všech kurzech bude věnována pozornost také reáliím Španělska a Hispánské Ameriky.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRS/SPA1XŠpanělština 1 (A1)42zápočetzimní
KRS/SPA2XŠpanělština 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KRS/SPA3XŠpanělština 3 (A2)42zápočetzimní
KRS/SPA4XŠpanělština 4 (B1)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRS/SPA2X - test ikona pdf KRS/SPA2X - řešení ikona pdf
KRS/SPA3X - test ikona pdf KRS/SPA3X - řešení ikona pdf
KRS/SPA4X - test ikona pdf KRS/SPA4X - řešení ikona pdf
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 29. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt