FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Portugalština

Úvodní dva kurzy seznamují studenty se základy portugalského jazyka v jeho psané i mluvené formě, které jsou následně rozvíjeny a upevňovány v navazujících kurzech Portugalština 3 a Portugalština 4. Studenti získají slovní zásobu a frazeologické struktury potřebné pro komunikaci v každodenních situacích, osvojí si také gramatické jevy portugalského jazyka umožňující běžnou komunikaci. Studenti postupně rozvíjejí mluvený i písemný projev, konverzaci na základní témata, poslech s porozuměním a práci s texty (od učebnicových nahrávek/ textů po autentické materiály). Důraz je kladen zejména na to, aby studenti aktivně zvládli komunikativní složku jazyka s ohledem na její praktické uplatnění.

Vstupní kurz Portugalština 1 (KRO/POR1X) je určen začátečníkům, kteří po absolvování všech čtyř kurzů (KRO/POR1X - KRO/POR4X) dosáhnou počáteční hranice úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - uživatel základů jazyka.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRO/POR1XPortugalština 1 (A1)42zápočetzimní
KRO/POR2XPortugalština 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KRO/POR3XPortugalština 3 (A2)42zápočetzimní
KRO/POR4XPortugalština 4 (B1)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRO/POR2X - test ikona pdf KRO/POR2X - řešení ikona pdf
KRO/POR3X - test ikona pdf KRO/POR3X - řešení ikona pdf
KRO/POR4X - test ikona pdf KRO/POR4X - řešení ikona pdf
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 29. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt