FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Korejština

  • garant: Bc. Ondřej Kodytek

Kurzy korejského jazyka si kladou za cíl seznámit studenty se základy korejštiny a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se dorozumět v základních komunikačních situacích. Důraz je kladen na vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování. Studenti se naučí používat znakové písmo, pozornost bude věnována také čínským reáliím. Na výuce se podílí rodilí mluvčí.

Studenti mohou dosáhnout úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Základní literaturou pro výuku je učebnice Sedžong Hangugŏ 1, 2. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/COR1XKorejština 1 (A1)42zápočetzimní
KLA/COR2XKorejština 2 (A1)52zkouškaletní
KLA/COR3XKorejština 3 (A1/A2)42zápočetzimní
KLA/COR4XKorejština 4 (A2)52zkouškaletní
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 29. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt