FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Arabština

  • garant: Mgr. Said Habboudji

Kurzy arabštiny si kladou za cíl seznámit studenty se základy jazyka a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se dorozumět v základních komunikačních situacích. Důraz je kladen na poznání arabského písma, vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí.

Studenti dosáhnou úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). V případě zájmu ze strany studentů bude připraven navazující kurz.

Základní literaturou pro výuku je učebnice Základy moderní spisovné arabštiny. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/ARA1XArabština 142zápočetzimní
KLA/ARA2XArabština 252zkouškaletní
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 29. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt