FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Polština

Kurzy polštiny jsou určeny pro všechny, kteří si chtějí osvojit znalost tohoto jazyka na různých úrovních pokročilosti. Cílem kurzů je získávání a postupné rozšiřování všech čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu) a rozvíjení komunikativních schopností. Hlavní pozornost ve výuce je věnována rozšiřování slovní zásoby v rámci probíraných tematických okruhů s důrazem na přirozené vyjadřování v daných komunikačních situacích. Spolu s komunikativní orientací kurzů je rovněž kladen důraz na seznámení s polskými reáliemi.

Základní literaturou pro výuku ve všech kurzech polského jazyka je učebnice Hurra!!! Po polsku 1 (2010), Hurra!!! Po polsku 2 (2007) a Polština nejen pro samouky (2010). K dosažení stanovených cílů budou používány i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KPF/POL1XPolština 1 (A1)42zápočetzimní
KPF/POL2XPolština 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KPF/POL3XPolština 3 (A2)42zápočetzimní
KPF/POL4XPolština 4 (B1)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KPF/POL2X - test ikona pdf KPF/POL2X - řešení ikona pdf
KPF/POL3X - test ikona pdf KPF/POL3X - řešení ikona pdf
KPF/POL4X - test ikona pdf KPF/POL4X - řešení ikona pdf
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 15. 04. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt