FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Latina

Latina bývá označována jako „mrtvý jazyk“. Tato „strnulost“, tj. neměnnost latinského jazyka ovšem představuje výhodu. Kdo jednou pronikne do tajů latiny, získá klíč k pokladům, na kterých stojí naše civilizace – k antickému, středověkému, humanistickému i církevnímu písemnictví. Kromě toho latina pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i mateřského jazyka, je základem odborného názvosloví mnoha oborů (lékařská terminologie, právo, biologie, historiografie, filozofie). Latinský jazyk je tedy nezbytným předmětem k poznání kořenů evropské a křesťanské civilizace.

Ve čtyřsemestrálním kursu latiny není kladen důraz na absolutní zvládnutí jazyka, cílem je seznámit posluchače se základy latinského tvarosloví (první dva kursy) a skladby (následující dva kursy). Studenti si průběžně osvojují slovní zásobu (např. si rozšíří vědomosti o slovní zásobě současné češtiny a pravopisu slov přejatých z latiny), učí se pracovat se slovníkem. Nabyté znalosti si procvičují zprvu na krátkých větách, posléze na upravených či původních textech antických i středověkých autorů.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/LAT1XLatina 142zápočetzimní
KLA/LAT2XLatina 252zkouškaletní
KLA/LAT3XLatina 342zápočetzimní
KLA/LAT4XLatina 452zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KLA/LAT2X - test ikona pdf KLA/LAT2X - řešení ikona pdf
KLA/LAT3X - test ikona pdf KLA/LAT3X - řešení ikona pdf
KLA/LAT4X - test ikona pdf KLA/LAT4X - řešení ikona pdf
Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 28. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt