FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Postup pro příhlášení pro zájemce, kteří NEJSOU studenty Ostravské univerzity

Zájemci o studium cizích jazyků, kteří NEJSOU studenty Ostravské univerzity, je mohou studovat za úhradu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Cena činí 2.000,--Kč za jeden semestr. Pro studium v zimním semestru (od konce září do Vánoc) se přihlášky podávají do 20. srpna, pro studium v letním semestru (od poloviny února do poloviny května) se přihlášky podávají do 10. února. Přihlášky se podávají elektronickou formou - návod pro podání přihlášky.

Po podání elektronické přihlášky ji uchazeč vytiskne, podepíše a zašle na adresu:

  • Hana Greplová
    Studijní oddělení FF OU
    Ostravská univerzita v Ostravě
    Reální 5
    701 03 Ostrava

Za podání samotné přihlášky se neplatí, úhrada za studium se hradí až po podepsání smlouvy o studiu. Úspěšní studenti obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Vlastník zprávy: PhDr. Rostislav Černý | Aktualizováno: 08. 04. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt