FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
 
funkce:
proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
 
obor činnosti:
dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
 
katedra / středisko (fakulta):
Děkanát Filozofické fakulty (Filozofická fakulta)
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1804, 597 09 1804
553 46 1971, 597 09 1971
 
e-mail:
roberttečkaantoninzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 521, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

 • 2015, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
 • 2002 - 2008, FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
 • 1996 - 2002, FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

 • 2015 - dosud, OU, FF, KHI - docent
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2008 - 2013, FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2005 - 2011, FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
  • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S
 • Granty neaktivní:
  • Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
  • Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
  • Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
  • Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • Časopisu Slezského zemského muzea, řada B

Základní výzkumné zaměření

 • dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
 • česko-polské vztahy ve středověku
 • středověké narativní prameny
 • politické myšlení středověku.
 • kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt