FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
 
funkce:
tajemnice katedry
 
obor činnosti:
sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2004, 597 09 2004
 
e-mail:
andreatečkapokludovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 203, 2. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2013UK, FHS, habilitační řízení v oboru Sociální a kulturní antropologie (doc.)
2011OU, KHI, státní rigorózní zkouška (PhDr.)
1999 - 2002OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 - 1999OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborná asistentka
2003 - 2009Slezské zemské muzeum, pracoviště Slezský ústav - samostatná vědecká pracovnice

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) – spoluřešitelka
 • Granty neaktivní:
  • P410/10/0110
   Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí (2010–2012), spoluřešitelka
  • GAAV ČR KJB 801860601
   Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury
  • GAČR 409/05/P042
   Formování vzdělaných vrstev občanů v českých zemích v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2005-2007)
  • FIGS
   Soubor pramenů ke kulturním a sociálním dějinám druhé poloviny 19. a počátku 20. století (2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - členka redakčního kruhu
 • Sekce pro dějiny advokacie ČAK
 • Kultúrne dejiny (SR) – členka redakční rady
 • Mesto a dejiny (SR) – členka redakční rada
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava – členka redakční rady
 • Česká společnost pro urbánní studia
 • 2014 European Association for Urban History - International Committee

Základní výzkumné zaměření

 • Formování inteligence v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
 • Vybrané aspekty modernizačních tendencí komunální samosprávy 1850-1914

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt