FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D.

Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1966, 597 09 1966
 
e-mail:

 
místnost, podlaží, budova:
DM 506, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2003 - 2009OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1998 – 2003OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD – vědecký pracovník
2007 - dosudVlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici – kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí pobočky

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 25/1054
   Moravská šlechta zastoupená ve svazcích G a H Kvaternů majestátů moravských zemských desk

Základní výzkumné zaměření

 • Transformace elit v českých zemích v období od poloviny 18. do poloviny 19. století
  problematika nové šlechty a socio-profesní skupiny úřednictva (resp. skupiny nově nobilitovaného úřednictva) a jeho úlohy v procesu modernizace

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt