FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
 
funkce:
vedoucí KHI
 
obor činnosti:
hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1965, 597 09 1965
 
e-mail:
petrtečkapopelkazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 519, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2004OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2014 - dosudOU, FF, KHI - docent
2008 - dosudOU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborný asistent

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
  • GAČR P410/12/0487
   Proces industrializace a změny ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
  • GAČR 409/08/P110
   Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen výboru)
 • Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
 • Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)
 • Acta historica Neosoliensia (člen redakční rady)

Základní výzkumné zaměření

 • Geneze moderního dopravního systému ve středoevropském prostoru
 • Podnikání a podnikatelstvo éry průmyslové revoluce v habsburské monarchii
 • Historická geografie se zaměřením na krajinné změny 19. a 20. století

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt