FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Hana Šústková, Ph.D.

Mgr. Hana Šústková, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1966, 597 09 1966
 
e-mail:
hanatečkasustkovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 506, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2007 - 2010OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2001OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2011 - dosudArchiv VÍTKOVICE, a. s., ředitelka
2008 - dosudOU, CHSD - vědecká pracovnice
2002 - 2007Archiv města Ostravy - odborná archivářka

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 25/1065
   Rekonstrukce členské základny politických spolků a stran Rakouského Slezska mezi lety 1861-1918
  • IGS 25/1060
   Vznik a vývoj politických stran v Rakouském Slezsku v období 1861-1918

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Česká archivní společnost

Základní výzkumné zaměření

 • Sociální dějiny se zaměřením na habsburskou monarchii a Německo 18. - 1.polovina 20. stol.
  vznik a vývoj politických stran a samosprávy a jejich vliv na modernizaci společnosti.

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt